uk1

-->

Razširjena seja ROS - izobraževanje članov

02 december 2019

 

IMG-9073-1

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je 27. 11. 2019 izvedel razširjeno sejo Republiškega odbora, ki so se je udeležili vsi sindikalni zaupniki večjih trgovskih podjetij v Sloveniji. V uvodnem delu je imela predavanje diplomirana psihologinja Anja Dangubič in sicer na temo Stres in izgorelost na delovnem mestu.

Povzetek predavanja:

Stres in izgorelost – kako prepoznati in obvladovati?

Stres najpogosteje razumemo kot fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika na situacije, dogodke in življenjske okoliščine, ki jih posameznik težko obvladuje ali pa je v dvomih, če bo zmogel. Na delovnem mestu so te okoliščine pogosto povezane z neugodnimi delovnimi pogoji, slabimi odnosi med zaposlenimi, konflikti, slabim odnosom z nadrejenimi, prevelikimi zahtevami na delovnem mestu in eksistencialnim strahom zaradi slabega ekonomskega položaja zaposlenih. Ti stresorji se običajno okrepijo v primeru kadrovske podhranjenosti podjetja ali organizacijske enote, poslabšanju zdravja in bolniških odsotnosti, v primeru prestrukturiranj podjetij, nerednih plačil in drugo. Izgorelost je reakcija na kronični poklicni stres, za katero so značilni emocionalna izčrpanost (tesnobnost, anksioznost, nemoč, pasivnost, apatija…), cinizem (negativen in ciničen odnos do dela, nejevolja, brez občutka smisla) in zmanjšana delovna učinkovitost (zmanjšanje občutkov kompetentnosti in uspešnosti pri delu, slaba koncentracija). Izgorelost ima za zaposlene lahko dolgotrajne in izjemno škodljive posledice, lahko vodi do razvoja številnih kroničnih bolezni in psiholoških motenj ali pa njihov nastanek pospeši. Ključno vlogo pri soočanju s problemom ima na strani zaposlenega prepoznavanje in zavedanje stanja, v katerem se nahaja ter iskanje pomoči ter podpore (pri zdravniku, psihologu, sindikalnemu zaupniku), na strani podjetja pa skrb za zaposlene s preučevanjem učinkov posameznih delovnih pogojev in ukrepov, ki jih le-ti imajo na psihofizično zdravje zaposlenih. Kljub temu, da je diagnosticiranih izgorelosti v Sloveniji relativno malo (po podatkih NIJZ v 2018 le 885), pa je spremljajočih fizičnih in psihičnih posledic ogromno, zato je ukvarjanje s tematiko ključnega pomena na poti do zdravih in zadovoljnih zaposlenih ter posledično uspešnejših podjetij.

Anja Dangubič, diplomirana psihologinja, edukantka supervizije

 

V nadaljevanju seje je generalni sekretar Ladi Rožič člane informiral v zvezi s spremembo višine minimalne plače, ki bo od 1. 1. 2020 dalje za polni delovni čas znašala 940 EUR bruto. Pri tem je poudaril, da bodo iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, ki jih delavci prejemajo na podlagi zakonskih določb ter Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Poudaril je, da se vsi dodatki izračunavajo od osnovne plače delavca, kar pa je najpomembneje je, da se na tej podlagi izračunani dodatek, doda na minimalno plačo.

V nadaljevanju je prisotne še seznanil s pogajanji za spremembo oziroma dvig plač v posameznih podjetjih, kjer smo že uskladili osnovne plače prodajalcev ter poudaril, da je cilj SDTS, da v naslednjih pogajanjih za novo KPDTS dosežemo dvig osnovne plače prodajalca na 940 EUR.

IMG-9079-1

V nadaljevanju seje je pravna svetovalka pri ZSSS, Andreja Toš Zajšek prisotne ponovno seznanila z določbami in pravicami zaposlenih v zvezi z delovnim časom, saj ugotavljamo, da je le ta v dejavnosti trgovine še vedno največja težava. Na podlagi vprašanj in problematike, ki so jo prisotni izpostavili je podala odgovore na posamezna vprašanja ter prikazala kako naj bi izgledal mesečni koledar zaposlenega, vključno s počitki in dela prostimi dnevi.

V nadaljevanju je bilo ponovno izpostavljeno, da naj si delavci beležijo dejansko opravljene ure, saj lahko le na podlagi teh podatkov ugotavljamo ali prihaja do kršitev določb delovnega časa. Sindikalne zaupnike je tudi opomnila, da je delodajalec dolžan v skladu s 25. členom KPDTS pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem obvestiti delavce in sindikat pri delodajalcu.

Gradiva predavanj objavljamo v priponki.

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2023 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by