uk1

-->

Anketni vprašalnik - Analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti

15 november 2019

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA O MLADIH ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bosta projektna partnerja Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS z namenom zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti, informiranja o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih oseb ter z namenom povečanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu pripravila analizo o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki bo vsem zainteresiranim na razpolago v e-učilnici. Z izvedenimi aktivnostmi bosta projektna partnerja prispevala k usposobljenosti socialnih partnerjev ter k učinkovitemu socialnemu dialogu na vseh ravneh ter obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in nam ga posredujete najkasneje do 26. 11. 2019 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po faksu: 01 43 27 094 ali po pošti: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Lepa Vasilič, tel.: 01 43 41 253, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov bomo uporabili le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas.

                                                                                                         

VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

 

 1. 1.V kateri velikostni razred sodi vaše podjetje?

 

¨ veliko        ¨ srednje     ¨ malo         ¨ mikro

 

 1. 2.Kakšno dejavnost opravljate?

 

¨ trgovina na debelo ¨ trgovina na drobno         ¨ druga: ___________________

 

 1. 3.Ali ste pri zaposlitvi oseb v starosti do 30 let (v nadaljevanju: mladi) koristili katerega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja?

 

¨ DA  Katerega? _______________________________________        ¨ NE

 

 1. 4.Kolikšen je v vašem podjetju delež zaposlenih mladih in kakšen je delež po spolu?

 

Vpišite %: _______ , od tega žensk ______ %, moških ______ %

 

 1. 5.Ali so se mladi pretežno že srečali z delom v trgovini v času šolanja oziroma pred nastopom zaposlitve pri vas?

¨ DA            ¨ NE

 

Če da, kakšne naloge so pretežno opravljali?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 1. 6.Na kakšni podlagi so pretežno zaposleni mladi?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  

 

 1. 7.Katera dela po zahtevnosti pretežno opravljajo mladi?

 

¨ enostavna  ¨ manj zahtevna ¨ srednje zahtevna ¨ zahtevna ¨ visoko zahtevna

 

 1. 8.Ali mladim omogočate napredovanje?

 

¨ DA                     ¨ DELNO                ¨ NE                    

 

 1. 9.Ali pri razporejanju delavcev v organizacijske enote poskrbite, da v njih delajo zaposleni različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

10. Katere kompetence ali lastnosti pri mladih najbolj pogrešate?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

11. Katere kompetence ali lastnosti so po vašem mnenju pri mladih boljše kot pri ostalih starostnih skupinah zaposlenih?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

12. Ali za mlade določite osebo, ki jih uvaja v delo?

 

¨ DA            ¨ NE

 

13. Ali za mlade organizirate posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

14. Ali mlade vključujete v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

15. Kako izvajate izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih?

 

a) znotraj podjetja

b) z organiziranjem izobraževanj izven podjetja

 

16. Na kakšen način seznanjate zaposlene z oceno tveganja?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

17. Ali imate za mlade posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

18. Kakšen je absentizem pri mladih glade na ostale starostne skupine zaposlenih?

 

¨ manjši                ¨ približno enak                ¨ večji

 

19. Kakšna je fluktuacija pri mladih glade na ostale starostne skupine zaposlenih?

 

¨ manjša               ¨ približno enaka              ¨ večja

 

 

 1. I.VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE STARE DO 30 LET (v nadaljevanju: mladi) - ANONIMEN

 

 1. 1.Pri kateri starosti ste se prvič zaposlili?

 

Vpišite leto starosti? _________

 

 1. 2.Ali ste bili zaposleni tudi že pri drugih delodajalcih?

 

¨ DA  Kolikih? _______________________________________  ¨ NE

 

 1. 3.Ali ste se že srečali z delom v trgovini v času izobraževanja oziroma pred nastopom zaposlitve pri sedanjem delodajalcu?

 

¨ DA            ¨ NE

 

Če da, kakšne naloge ste pretežno opravljali?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 1. 4.V kateri dejavnosti ste zaposleni?

 

¨ trgovina na debelo ¨ trgovina na drobno         ¨ druga: ___________________

 

 1. 5.Na kakšni podlagi ste zaposleni?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s pripravništvom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  

 

 1. 6.Katero delo po zahtevnosti opravljate?

 

¨ enostavno  ¨ manj zahtevno ¨ srednje zahtevno ¨ zahtevno ¨ visoko zahtevno

 

 1. 7.Ali so v organizacijski enoti v kateri opravljate delo zaposleni iz različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

 1. 8.Ali vam je delodajalec določil osebo, ki vas uvaja/je uvajala v delo?

 

¨ DA            ¨ NE

 

 1. 9.Ali vam je omogočeno napredovanje?

 

¨ DA            ¨ NE 

 

10. Ali delodajalec za mlade organizira posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

11. Ali vas delodajalec vključuje v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

12. Ali ima delodajalec za mlade posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________  ¨ NE

 

13. Ali ste mladi pri delodajalcu organizirani v kakšno neformalno ali formalno obliko druženja?

 

¨ DA  Katero? _______________________________________  ¨ NE

 

14. Kaj pričakujete od delodajalca?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2023 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by