Četrtek 28 Oktober 2021

Ljubljana, 26. 5. 2021


Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) podpira poziv Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) k udeležbi na petkovi vseslovenski vstaji, organizirani 28. 05. 2021 ob 18. uri na Prešernovem trgu.

Namen petkovega protesta sindikatov je opozoriti Vlado RS, da JE DOVOLJ kršenja vseh zahodno-evropskih norm socialnega dialoga, poskusov krčenja socialne države in pravic delavcev, ki smo jih sindikati izgradili in priborili skozi leta. Vlada delavcev ne spoštuje in sprejema takšno zakonodajo, ki bo omogočila, da bodo bogati še bogatejši, saj jih davčno razbremenjuje in jim povečuje kapitalske dobičke, delavce pa po drugi strani zavaja z neresničnimi floskulami, ne pove pa da bomo prav delavci to petkrat preplačali.

Prodajalcem nam je dovolj tudi nenehnega nehumanega testiranja oziroma jemanja brisov iz nosu na katerega Vlado opozarjamo že dlje časa. Vlada noče razumeti, da v sosednji Avstriji zadostuje bris iz ust, pri nas pa verjetno zaradi zaslužkov posameznikov blizu te vlade terjajo boleče brise iz nosu. Prodajalci tudi ne bomo pozabili, da so na NIJZ v času največje pandemije medijsko jasno izražali, da prodajalci, ki smo bili stalno najbolj izpostavljeni, nismo ogrožena kategorija. Protest je potreben tudi ker nas skrbi za prihodnost naših otrok. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu omogoča popolno razprodajo še zadnjega državnega premoženja in ne bo zagotavljal sredstev za pokojnine mladih, kot drugje po svetu in kot je bilo zamišljeno s pokojninsko zakonodajo v letu 2013. Dovolili so si zapisati, da so strateške naložbe 50% + 1 delnica, vendar v podjetjih z državno koncesijo to ne velja in se lahko prodajo. Tega ne bomo dovolili, saj nočemo, da gre Luka Koper Madžarom v Luki Koper, in Pošta Slovenije oz. posledično Interevropa Nemcem. Prepričani smo, da je vlada dolžna zagotoviti denar za dolgotrajno oskrbo, gradnjo domov upokojencev in usklajevanje pokojnin, ne pa da to breme zopet prelaga na premoženje, katero bi moralo služiti našim otrokom.

V kolikor imate možnost, se nam pridružite v petek, 28. 05. 2021 ob 18-ih na Prešernovem trgu v Ljubljani.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.

Lepo pozdravljeni,

Ladi Rožič, generalni sekretar

 

 

NI ARGUMENTA, DA BI DELODAJALEC STROŠEK TESTIRANJA NA COVID-19 NALOŽIL V PLAČILO DELAVCU

 

Ljubljana, 26. julij 2021


Spoštovane članice, spoštovani člani!!!

 

Na Sindikat delavcev trgovine Slovenije prihaja vedno več vprašanj v zvezi z izvajanjem Uredbe Vlade RS o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV 2, s katero se uvaja obveza presejalnega testiranja, ki se začne uporabljati 23. avgusta 2021.

 

Pojasniti moramo, da so odločitve Vlade nejasne in odpirajo več vprašanj kot dajejo odgovorov. Zaposleni v trgovini smo bili že od pričetka pandemije najbolj izpostavljeni okužbam in smo bili prepuščeni svoji lastni znajdljivosti kako se ubraniti okužbam. Šele kasneje so bili predpisani ukrepi nošenja mask, razkuževanja, medsebojne oddaljenosti, itd., zato so nam toliko bolj nejasni sedanji zaostreni pogoji testiranja in nenazadnje grožnje delodajalcev, da si bomo morali sami plačevati testiranje.

 

Glede na to, da gre za navodilo delodajalca zaposlenemu, v povezavi z delodajalčevo obveznostjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oziroma nalaganje obveznosti zaposlenemu v okviru delovnega časa zaposlenega, ni argumenta, da bi delodajalec strošek testiranja na COVID-19 upravičeno naložil v plačilo delavcu.

 

Navsezadnje iz 14. člena ZVZD-1 povsem jasno izhaja, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

 

Na tem mestu lahko potegnemo vzporednico tudi s petim odstavkom 28. člena ZDR-1, iz katerega izhaja, da stroške za predhodni zdravniški pregled, s katerim se ugotovi kandidatova zdravstvena zmožnost za opravljanje dela, krije delodajalec. Enako velja tudi za stroške obdobnih zdravniških pregledov zaposlenih.

 

Še bolj jasno povedano je, da zaradi opravljanja njegove zaposlitve, delavec, katerega se napoti na testiranje na virus SARS-CoV-2 na (presejalni program), ne more in ne sme biti finančno obremenjen, strošek testa mora v celoti prevzeti delodajalec.

 

Ravno tako pa napotitev delavca na opravljanje testa na COVID-19, s strani delodajalca, dejansko predstavlja izpolnjevanje obveznosti delavca iz delovnega razmerja, vsak tak čas pa je upoštevajoč določbe 142. člena ZDR-1 potrebno vštevati v delovni čas zaposlenega. Posledično je delavec za ta čas upravičen tudi do plačila za delo oziroma do 100 % nadomestila plače v skladu s 137. členom ZDR-1.

 

Čas, ko delavec opravlja test oziroma je s strani delodajalca dejansko napoten na opravljanje testa na COVID-19, se všteva v delovni čas delavca. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem in drugem odstavku 142. člena določa, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Testiranje zaposlenega je lahko utemeljeno na podlagi odredbe državnega organa ali pa na podlagi napotitve delodajalca skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja za delovno mesto, za katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V obeh primerih pa gre za izpolnjevanje delodajalčeve obveznosti zagotovitve varnega delovnega okolja za delavce in tretje osebe.

 

Stališče stroke je, da predstavlja cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije Covida 19. Ponovno poudarjamo stališče SDTS glede cepljenja zoper COVID-19 in sicer na SDTS stroki in znanosti zaupamo, zato zagovarjamo korist cepljenja proti Covidu 19, ki pa MORA temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika.

 

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

 

 

USTAVNO SODIŠČE RAZSODILO - TRGOVINE OB NEDELJAH OSTAJAJO ZAPRTE

Depositphotos 26946703_original_trgovina_kopija_mala

 

 

Ustavno sodišče je na pobudo več gospodarskih družb, ki vse izvajajo trgovinsko dejavnost, presojalo zakonsko ureditev odpiralnega časa trgovin, po kateri ob nedeljah in dela prostih dnevih trgovine ne smejo obratovati. O tem vprašanju se je Ustavno sodišče v preteklosti že trikrat izreklo in sprejelo stališče, da gre za objektivni pogoj za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki pa ni prekomeren. Ker se je skozi čas ustavnosodna presoja nekoliko spremenila in izostrila, je Ustavno sodišče ponovno presodilo, ali gre za način izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude ali pa gre že za poseg vanjo. Sicer je presodilo, da gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude, vendar je zakonodajalec izkazal obstoj javne koristi, tj. varstvo otrok in družinskega življenja ter zagotavljanje tedenskega počitka delavcev. Ustavno sodišče je tako presodilo, da zakonodajalec ni prekomerno posegel v pravico do svobodne gospodarske pobude, saj je uspel uravnotežiti interese vseh vpletenih strani, tako potrošnikov, kot delavcev in izvajalk trgovinske dejavnosti. TAKO SO PRAVICE DELAVCEV PREVLADALE NAD PRAVICAMI KAPITALA.

Ustavno sodišče je presodilo tudi, da izpodbijana zakonska ureditev obratovalnega časa trgovin ni v neskladju s pravico do zasebne lastnine. Urejanje obratovalnega časa namreč pomeni le način uživanja lastnine, za katerega obstajajo razumni razlogi, tj. varstvo otrok in družinskega življenja ter zagotavljanje tedenskega počitka delavcev, ki so v razumni zvezi s socialno funkcijo lastnine, ki jo poudarja Ustava.

V SDTS odločitev ustavnega sodišča pozdravljamo ter poudarjamo, da glede prepovedi nedeljskega dela ne zaznavamo nobenih težav. Kupci so se na to navadili, pa tudi podjetjem to odgovarja, saj primanjkuje tudi trgovskega kadra, dobički in promet pa niso nič manjši, zaprtje trgovin ob nedeljah pa je ljudem tudi omogočilo povsem drugačen življenjski ritem.

Ladi Rožič, generalni sekretar

 

 

BOHINJSKA BISTRICA

V prilogi objavljamo razpis za letovanje, cenik ter prijavnico.

Razpis za rezeravacije terminov članov SDTS, za obdobje od 5. 6. 2021 do 31. 12. 2021 poteka do 28. 5. 2021.

 

Po izteku razpisnega roka bomo razporedili posamezne termine letovanja, skladno s pravilnikom o koriščenju počitniških enot. Proste termine pa bomo naknadno ponudili v koriščenje tudi ostalim zainteresiranim (nečlanom).

Attachments:
Download this file (CENIK LETOVANJA 2021.pdf)CENIK LETOVANJA 2021.pdf[ ]175 Kb175 Downloads
Download this file (PRIJAVNICA ZA UPORABO POČITNIŠKE ENOTE.pdf)PRIJAVNICA ZA UPORABO POČITNIŠKE ENOTE.pdf[ ]131 Kb206 Downloads
Download this file (Razpis za letovanje 2021.pdf)Razpis za letovanje 2021.pdf[ ]144 Kb225 Downloads

 

 Datum: 11. 2. 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST!

 

POZIV trgovcem glede preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 za zaposlene v trgovinski panogi


Spoštovani!


V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznavamo razburjenje med zaposlenimi v zvezi z obveznostjo testiranja na prisotnost SARS CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri testi) ali PCR metodi, kar je bilo določeno s 3. členom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Zaposleni dobivajo nejasna navodila, ponekod naj bi organizirali testiranja v podjetjih, drugod zaposlene pošiljajo na javna testiranja. V nekaterih primerih tudi trdijo, da če se delavci ne bodo testirali ne bodo smeli opravljati delovnih obveznosti, grozijo jim celo z izgubo zaposlitve. Podjetja bi se morala bolje pripraviti, ne pa da zaposlenim povzročajo še večji stres. 


V SDTS vztrajamo, da v kolikor je za zaposlenega testiranje obvezno(!) zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (zgoraj omenjeni odlok), potem mora biti testiranje organizirano v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca. Skladno s 14. členom ZVZD-1 zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. V kolikor se zaposlene preusmerja na javno organizirana cepljenja, pa se mora čas opravljanja testiranja šteti v delovni čas, upoštevati pa se morajo tako čas trajanja morebitne poti na testiranje, čakanje v vrsti in končno tudi izvedba ter polna povrnitev morebitnih nastalih stroškov (potni stroški, itn.).


V SDTS podpiramo vsa prizadevanja v smeri preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, a hkrati opozarjamo, da morajo biti ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na ravni delodajalca v skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) načrtovani pravočasno, in pripravljeni z jasnimi navodili za različne situacije. Nesprejemljivo je, da so delavci v negotovosti zaradi morebitnega sankcioniranja in prelaganja stroškov na njih. Zaposleni zaenkrat nimajo zadovoljivih informacij, tudi ni bilo obrazloženo, zakaj se morajo trgovke in trgovci kar naenkrat testirati, ko se pred tem več mesecev niso rabili. Nedorečeni in neizdelani ukrepi zato zbujajo med zaposlenimi številne dvome in nejasnosti. 


Zaradi vseh naštetih okoliščin pozivamo vodstva podjetij v trgovini, da zagotovite varno izvedbo testiranja ter delavcem zagotovite, da to opravijo kot del delovne obveznosti.  Izražamo pa tudi solidarnost z že zdaj hudo preobremenjenimi zdravstvenimi delavci, ki jih ukrepi vladajočih, tako kot trgovce in trgovke, vse bolj obremenjujejo; v njihovo pripravo  nas ne vključujejo, naših številnih predlogov pa ne upoštevajo. 


Lepo pozdravljeni,


Generalni sekretar

Ladi Rožič                                                                                 

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.