Petek 24 September 2021

glava

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA ZAVZETE ZAPOSLENE – 3. DEL«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

 

ČETRTEK, 24. 6. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE

ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • Kaj so najnižje osnovne plače, kaj je osnovna plača zaposlenega in katere so sestavine plače?
 • Kaj je minimalna plača in kakšne so razlike med minimalno plačo, osnovno plačo zaposlenega in izplačano plačo zaposlenega?
 • Kakšna je ureditev poskusnega dela?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Komunikacijske veščine za zavzete zaposene – 3. del

 • Kaj je tisto, kar imamo ljudje radi, kaj nas motivira?
 • Zakaj z nekom radi delamo in z nekom drugim manj?
 • Kaj je karizmatično vodenje?
 • Kaj sestavlja kakovostne odnose in kako jih razvijati?

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade d.o.o.

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (Prijavnica - 24. 6. 2021.pdf)Prijavnica - 24. 6. 2021.pdf[ ]155 Kb18 Downloads

glava

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE – 2. DEL« v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

 

ČETRTEK, 27. 5. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

 


PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • vodenje evidence delovnega časa
 • povračila stroškov v zvezi z delom
 • ostali prejemki (odpravnina, solidarnostna pomoč, božičnica)

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Komunikacijske veščine – 2. del

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade d.o.o.

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE

POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

 

27. 5. 2021, od 13.00 do 16.00 ure on-line preko aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________ Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________ Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________ 6.___________________________________E-naslov:___________________________ 7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                  Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 


Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

glava

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

ČETRTEK 25. 3. 2021, OD 9.00 DO 12.00 URE

ON-LINE preko spletne aplikacije ZOOM

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

8.45 – 9.00

Prijava udeležencev

9.00 – 9.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.30 – 10.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije

 • Kakšen je avstrijski plačni model?
 • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?
 • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID19?

 

Predava: dr. Maria Škof, odvetnica, Odvetniška družba Grilc – Vouk – Škof, Celovec, Avstrija

10.30 – 11.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • Kakšna je pravica do letnega dopusta?
 • Kakšen je regres za letni dopust za leto 2021?
 • Katero delo se lahko izvaja na praznike in kakšen je dodatek?
 • In še mnogo več...

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.30 – 12.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

 

25. 3. 2021, od 9.00 do 12.00 ure on-line preko spletne aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                      Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

 

 

 

NAPOVEDUJE: Brezplačna usposabljanja, ki bodo sledila bodo potekala 29. 4. 2021, 27. 5. 2021 in 24. 6. 2021, z začetkom ob 13.00 uri. Poleg izvajanja delovnopravne zakonodaje v praksi bo drugi del usposabljanj namenjen pridobitvi komunikacijskih veščin, povezanih z novimi oblikami opravljanja dela.


______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf)PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf[ ]113 Kb61 Downloads

glava za_spletno_stran

Objavljamo gradivo z izobraževanja na temo Prilagoditev delovnih pogojev za starejše delavce s kroničnimi mišično kostnimi obolenji v dejavnosti trgovine, ki smo ga izvedli 22. 4. 2021.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

Attachments:
Download this file (Prilagoditev delovnih pogojev-starejsi delavci.pdf)Prilagoditev delovnih pogojev-starejsi delavci.pdf[ ]1622 Kb30 Downloads

 

ZAČENJAJO SE USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

 

Skladno z delovnim načrtom projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bo Trgovinska zbornica Slovenije, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, v mesecu februarju 2021 pričela z usposabljanji. V okviru vseh predvidenih usposabljanj bo dan poudarek pravilnemu izvajanju veljavne delovnopravne zakonodaje v praksi, na treh usposabljanjih bomo več pozornosti namenili tudi komunikacijskim veščinam, na dveh pa bodo v ospredju tudi dobre poslovne prakse iz Avstrije in Italije.

 

Glede na trenutno situacijo povezano z epidemijo COVID-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa je morala TZS spremeniti način izvedbe usposabljanj in prilagoditi njihovo vsebino.

 

TZS bo tako vseh pet usposabljanj izvedla na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM in ne po petih različnih krajih Slovenije. Ker se bodo lahko vsakega usposabljanja udeležili zainteresirani iz vseh krajev Slovenije bo temu prilagojena tudi vsebina.

 

Na petih usposabljanjih bo v uvodu predstavljen projekt »TRGOVINKO« in aktualne novosti na zakonodajnem področju, prav tako pa tudi aktualne vsebine s področja izvajanja delovnopravne zakonodaje, ki bodo na vsakem usposabljanju drugačne. Na enem usposabljanju bodo predstavljene dobre poslovne prakse iz Italije, na drugem pa iz Avstrije. Na treh usposabljanjih bo dan poudarek na komunikacijskih veščinah, povezanimi z novimi oblikami opravljanja dela, in sicer se bo na vsakem usposabljanju vsebina nadgrajevala.

 

Prvo usposabljanje bo tako potekalo v četrtek, 25. 2. 2021, naslednja štiri usposabljanja pa predvidoma zadnji četrtek v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 2021.

 

NAPOVEDUJE: Kot nadgradnjo usposabljanj bo TZS v mesecu septembru 2021 začela z rednim mesečnim srečanjem članov v okviru »TRGOVINKO-vega kadrovskega klepeta«. Namen rednih srečanj bo spremljanje aktualnih novosti na področju delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu, evidentiranje problemov pri njenem izvajanju, izmenjava mnenj ter prenos dobrih praks med člani.

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

ČETRTEK 25. 2. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE

ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z interventno zakonodajo

 • Koga zavezuje KPDTS, kljub interventni zakonodaji?
 • Kdaj se lahko odredi opravljanje drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi?
 • Kakšne so omejitve glede neenakomerne razporeditve delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa in nadurnega dela?
 • In še mnogo več...

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije

 • Kakšni so ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19?
 • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID-19?
 • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?

 

Predavata: g. Andrej Šik in g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. – s.r.l., Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Italija

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

 

25. 2. 2021, od 13.00 do 16.00 ure on-line preko aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                      Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

 

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.2.2021.pdf)PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.2.2021.pdf[ ]113 Kb59 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.