Petek 7 Maj 2021

 

glava

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

ČETRTEK 25. 3. 2021, OD 9.00 DO 12.00 URE

ON-LINE preko spletne aplikacije ZOOM

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

8.45 – 9.00

Prijava udeležencev

9.00 – 9.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.30 – 10.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije

 • Kakšen je avstrijski plačni model?
 • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?
 • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID19?

 

Predava: dr. Maria Škof, odvetnica, Odvetniška družba Grilc – Vouk – Škof, Celovec, Avstrija

10.30 – 11.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • Kakšna je pravica do letnega dopusta?
 • Kakšen je regres za letni dopust za leto 2021?
 • Katero delo se lahko izvaja na praznike in kakšen je dodatek?
 • In še mnogo več...

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.30 – 12.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

 

25. 3. 2021, od 9.00 do 12.00 ure on-line preko spletne aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                      Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

 

 

 

NAPOVEDUJE: Brezplačna usposabljanja, ki bodo sledila bodo potekala 29. 4. 2021, 27. 5. 2021 in 24. 6. 2021, z začetkom ob 13.00 uri. Poleg izvajanja delovnopravne zakonodaje v praksi bo drugi del usposabljanj namenjen pridobitvi komunikacijskih veščin, povezanih z novimi oblikami opravljanja dela.


______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf)PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf[ ]113 Kb23 Downloads

 

ZAČENJAJO SE USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

 

Skladno z delovnim načrtom projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bo Trgovinska zbornica Slovenije, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, v mesecu februarju 2021 pričela z usposabljanji. V okviru vseh predvidenih usposabljanj bo dan poudarek pravilnemu izvajanju veljavne delovnopravne zakonodaje v praksi, na treh usposabljanjih bomo več pozornosti namenili tudi komunikacijskim veščinam, na dveh pa bodo v ospredju tudi dobre poslovne prakse iz Avstrije in Italije.

 

Glede na trenutno situacijo povezano z epidemijo COVID-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa je morala TZS spremeniti način izvedbe usposabljanj in prilagoditi njihovo vsebino.

 

TZS bo tako vseh pet usposabljanj izvedla na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM in ne po petih različnih krajih Slovenije. Ker se bodo lahko vsakega usposabljanja udeležili zainteresirani iz vseh krajev Slovenije bo temu prilagojena tudi vsebina.

 

Na petih usposabljanjih bo v uvodu predstavljen projekt »TRGOVINKO« in aktualne novosti na zakonodajnem področju, prav tako pa tudi aktualne vsebine s področja izvajanja delovnopravne zakonodaje, ki bodo na vsakem usposabljanju drugačne. Na enem usposabljanju bodo predstavljene dobre poslovne prakse iz Italije, na drugem pa iz Avstrije. Na treh usposabljanjih bo dan poudarek na komunikacijskih veščinah, povezanimi z novimi oblikami opravljanja dela, in sicer se bo na vsakem usposabljanju vsebina nadgrajevala.

 

Prvo usposabljanje bo tako potekalo v četrtek, 25. 2. 2021, naslednja štiri usposabljanja pa predvidoma zadnji četrtek v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 2021.

 

NAPOVEDUJE: Kot nadgradnjo usposabljanj bo TZS v mesecu septembru 2021 začela z rednim mesečnim srečanjem članov v okviru »TRGOVINKO-vega kadrovskega klepeta«. Namen rednih srečanj bo spremljanje aktualnih novosti na področju delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu, evidentiranje problemov pri njenem izvajanju, izmenjava mnenj ter prenos dobrih praks med člani.

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

ČETRTEK 25. 2. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE

ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z interventno zakonodajo

 • Koga zavezuje KPDTS, kljub interventni zakonodaji?
 • Kdaj se lahko odredi opravljanje drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi?
 • Kakšne so omejitve glede neenakomerne razporeditve delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa in nadurnega dela?
 • In še mnogo več...

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije

 • Kakšni so ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19?
 • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID-19?
 • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?

 

Predavata: g. Andrej Šik in g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. – s.r.l., Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Italija

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

 

25. 2. 2021, od 13.00 do 16.00 ure on-line preko aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                      Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

 

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.2.2021.pdf)PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.2.2021.pdf[ ]113 Kb23 Downloads

 

OD 1. 1. 2021 DALJE BODO VELJALI NOVI ZNESKI DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO
Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19) veljajo od 1. januarja 2021 novi zneski dnevnic za službena potovanja v tujino. Nove višine objavljamo v priponki.

Attachments:
Download this file (od_1._1._2021_dalje_nove_visine_dnevnic_za_tujino.pdf)od_1._1._2021_dalje_nove_visine_dnevnic_za_tujino.pdf[ ]279 Kb62 Downloads

 

 glava

ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA O STAREJŠIH ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bosta projektna partnerja Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS z namenom zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti, informiranja o prednostih in slabostih zaposlovanja starejših oseb, povečanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu ter z namenom povečanja varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih pripravila analizo o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki bo vsem zainteresiranim na razpolago v e-učilnici. Z izvedenimi aktivnostmi bosta projektna partnerja prispevala k usposobljenosti socialnih partnerjev, k učinkovitemu socialnemu dialogu na vseh ravneh, varnosti in zdravju pri delu ter obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in nam ga posredujete najkasneje do 23. 10. 2020 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: 01 43 27 094 ali po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Lepa Vasilič, tel.: 01 43 41 253, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Vprašalnik lahko izpolnite tudi elektronsko na spletni podstrani projekta TRGOVINKO: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini

 

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti.

 

POMEMBNO: Starejši zaposleni je oseba, ki je starejša od dopolnjenega 55 leta starosti.

                                                                                                         

 

VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE, KI SO STAREJŠI OD DOPOLNJENEGA 55 LETA (v nadaljevanju: starejši zaposleni) - ANONIMEN

 

 1. 1.Pri kateri starosti ste se prvič zaposlili?

 

Vpišite leto starosti? _________

 

 1. 2.Ali ste bili zaposleni tudi že pri drugih delodajalcih?

 

¨ DA  Pri kolikšnem številu? ________________________________  ¨ NE

 

         V trgovinski dejavnosti?                         ¨ DA            ¨ NE

                  

            V trgovinski in drugih dejavnostih?          ¨ DA            ¨ NE

 

 1. 3.Ali ste bili kdaj prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje?

 

¨ DA  Kolikokrat? _______________ Koliko časa?_____________________ ¨ NE

 

 1. 4.Ali ste bili kdaj po dopolnjenem 55 letu starosti prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje?

 

¨ DA  Koliko časa?_____________________ ¨ NE

 

 1. 5.V kateri dejavnosti ste zaposleni?

 

¨ trgovina na debelo          ¨ trgovina na drobno         ¨ drugo: ___________________

 

 1. 6.Na kakšni podlagi ste zaposleni?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas, s krajšim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

 

 1. 7.Katero delo po zahtevnosti opravljate?

 

¨ enostavno  ¨ manj zahtevno ¨ srednje zahtevno ¨ zahtevno ¨ visoko zahtevno

 

 1. 8.Ali so v organizacijski enoti, v kateri opravljate delo zaposleni iz različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

 1. 9.Ali vas je delodajalec kdaj določil za osebo, ki uvaja druge zaposlene v delo?

 

¨ DA          ¨ NE

 

10.Ali vas je delodajalec kdaj določil za mentorja dijakov in študentov na praksi?

 

¨ DA          ¨ NE

 

11.Ali vam je omogočeno napredovanje v podjetju?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

12.Ali delodajalec za starejše zaposlene organizira posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________         ¨ NE

 

13.Ali vaš delodajalec organizira usposabljanja ali uvajanja v uporabo novih tehnologij?

 

¨ DA  Katerih? _______________________________________        ¨ NE

 

14. Ali vas delodajalec vključuje v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

15. Ali ima delodajalec za starejše zaposlene posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katere? _______________________________________         ¨ NE

 

16.Kakšen je vaš pogled na organizacijo dela v deljenem delovnem času, delu na domu ali na kombinacijo dela na domu in na službenem mestu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

17.Ali se boste upokojili ob izpolnitvi pogoja za predčasno upokojitev?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

18.Ali se boste upokojili ob izpolnitvi pogoja za starostno upokojitev?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

19. Kakšna so vaša pričakovanja od delodajalca?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (Anketa - starejši - ZAPOSLENI.doc)Anketa - starejši - ZAPOSLENI.doc[ ]304 Kb61 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.