Torek 7 Julij 2020

Spoštovane članice, spoštovani člani!

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije nam je po napornih pogajanjih z delodajalci uspelo dogovoriti dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije. Dogovorili smo se, da se najnižje osnovne plače s prvim junijem 2013 povečajo za 1,7 %, po sklenitvi nove kolektivne pogodbe (dogovor je, da jo podpišemo do decembra 2013 - pogajanja se pričnejo že 29.5.2013) pa se bodo najnižje osnovne plače povečale še za 1,0 %.

Dogovorili smo tudi višino regresa za letni dopust za leto 2013. Delodajalci morajo tako v letu 2013 izplačati regres za letni dopust najmanj v višini 783,66 EUR (v primeru, da ga v celoti izplačajo v denarju). V primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki pa ga mora izplačati najmanj v višini 800 EUR (od tega najmanj 440 EUR (55%) v denarju in 360 EUR (45%) v bonih).

Najnižje osnovne plače (NOP) od 1.6.2013 dalje za posamezni TR znašajo:

 

Tarifni razred

NOP v EUR

od 1. 6. 2013

I.

Enostavna dela

449,82

II.

Manj zahtevna dela

487,33

III.

Srednje zahtevna dela

536,09

IV.

Zahtevna dela

588,59

V.

Bolj zahtevna dela

656,08

VI.

Zelo zahtevna dela

768,60

VII.

Visoko zahtevna dela

916,66

 

Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 47/2013, dne 31.5.2013.

Ladi Rožič, sekretar

ROS

Člani Republiškega odbora so se na svoji 6. seji, ki je potekala 9. maja 2013 seznanili z novim Zakonom o delovnih razmerjih, obravnavali Finančno poročilo o poslovanju SDTS v letu 2012 ter ostale aktualne naloge našega sindikata.

kamp

Objavljamo razpis za letovanje v počitniški prikolici v Fiesi ter cenik za letovanje. Prijavnice posredujte na SDTS najkasneje do 24.5.2013.

Attachments:
Download this file (Razpis in cenik - Fiesa.pdf)Razpis in cenik - Fiesa.pdf[ ]182 Kb19 Downloads

V sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo v decembru 2012 delodajalskim organizacijam oziroma podpisnikom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije podali pobudo za začetek pogajanj o potrebnih spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

Izplačane plače v trgovini, še posebej pa najnižje osnovne plače, ki predstavljajo osnovo za izračun plač, so tako nizke, da ne omogočajo preživetja. Minimalna plača tako ostaja stalnica plačnega sistema dejavnosti trgovine. Vedno več delavcev prejema minimalno plačo, ali še huje, da delodajalci doplačujejo razliko do polne minimalne plače. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo prepričani, da je potrebno na področju plač napraviti preboj, ki bo tudi za delavce v trgovini pomenil, da zaslužek za njihovo delo ne predstavlja zgolj socialnega dna. Zavedamo se težav, ki jih imajo delodajalci zaradi upada prometa, še bolj se pa zavedamo težav, ki jih imajo delavci, ki s svojimi mezdami ne morejo več preživeti. Zato smo na delodajalske organizacije poslali zahtevo po spremembi tarifnega dela Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Ob enem pa smo tudi na seji ekonomsko socialnega sveta zahtevali spremembo zakona o minimalni plači. Po našem prepričanju bi morala biti minimalna plača osnova katero se lahko nadgradi z dodatki (na delovno dobo, uspešnost itd.).

Naj spomnim, da smo podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije prejšnji dogovor o spremembah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije podpisali 22. aprila 2011 (Ul RS 30/2011).. Dogovorili smo se, da je kolektivna pogodba sklenjena za določen čas, in sicer do 31.12.2013. V tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije pa smo določili višino najnižjih osnovnih plač, višino povračila stroškov za prehrano med delom ter višino regresa za letni dopust za leto 2011. V mesecu juliju 2012 smo se dogovorili o višini prevoza na delo, višini povračila stroška prehrane med delom ter o načinu in višini regresa za letni dopust za leto 2012. V lanskem letu pa ni bilo mogoče doseči dogovora o načinu uskladitve najnižjih osnovnih plač (NOP). Prav zaradi tega smo v decembru 2012 podali pobudo za uskladitev najnižjih osnovnih plač (NOP). Da usklajevanje plač z inflacijo pomeni le ohranjanje realne vrednosti plač je osnovno dejstvo ekonomske teorije zaradi česar pomeni tudi osnovo socialnega dialoga in sredstvo za ohranjanje socialnega miru.

Vedno več je pozivov in klicev članov in predsednikov sindikatov po zaostritvi pogajalskih zahtev, saj je od uskladitve NOP minilo precej časa, v obdobju od začetka maja 2011 do konca decembra 2012, pa je stopnja inflacije znašala kar 3,1 %.  Poleg tega je v januarju 2013 prišlo tudi do uskladitve minimalne plače, ki sedaj znaša 783,66 EUR zaradi česar se le-ta umešča vedno višje v TR naše kolektivne pogodbe.  

Glede na navedeno vas seznanjamo, da so se pogajanja za tarifni del, torej za aneks h KPDT pričnela 23.01.2013 in še vedno trajajo. O zaključku pogajanj vas bomo obvestili.

ZDR 

13. aprila 2013 je začel veljati nov Zakon o delovnih razmerjih oziroma »delavska ustava«, zato vas želim seznaniti z nekaterimi bistvenimi spremembami.

Delodajalci so želeli zmanjšati stroške dela, ukiniti dodatek na delovno dobo, plačan odmor za malico, povračilo prevoza na delo, odpravnino ob upokojitvi kot tudi znižati odpravnine in skrajšati odpovedne roke. Sindikati smo temu nasprotovali in ohranili plačan odmor za malico, dodatek za delovno dobo, povračilo potnih stroškov, nespremenjen sistem nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela, nespremenjen sistem določanja dolžine letnega dopusta kot tudi višino denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.

Zaradi nas je bila uvedena odpravnina za določen čas in večja zaščita agencijskih in napotenih delavcev. Prav tako lahko po novem delavec kateremu delodajalec zaradi  bolniške odsotnosti daljše od 30 dni ne izplača nadomestila plače to zahteva od  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v primeru, ko mu delodajalec ne bo v celoti plačal socialnih prispevkov pa lahko poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (z vsemi pravicami na zavodu za zaposlovanje in odpravnino).

Dosegli smo tudi, da bo neplačevanje plač in regresa za letni dopust najstrožje kaznovano, plačilna lista pa je postala izvršilni naslov - delavec bo v primeru neizplačane plače, na podlagi izdane plačilne liste, ki je za delodajalca obvezna lahko neposredno vložil izvršilni predlog; tako ne bo več potrebno vlagati tožbe, temveč se bo lahko neposredno in takoj zahtevalo plačilo plače s pomočjo izvršbe.

Posebej vas opozarjamo na to, da bodo po novem pred odpovedjo varovani tisti delavci, ki bodo imeli 58 let ali pa jim bo do polne upokojitve manjkalo 5 let pokojninske dobe (prehodno obdobje do leta 2017). Odpovedni roki se skrajšujejo kot se spreminja nadomestilo plače za čas čakanja na delo doma iz sedanjih 100 % znižuje na 80 %.

Za dodatne informacije smo članom na razpolago.

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.