Sreda 27 Maj 2020

 

Ljubljana, 05. 06. 2013

SPOROČILO ZA JAVNOST OB DEVETEM POSKUSU PRODAJE MERCATORJA

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo zaskrbljeni nad nepreglednim postopkom prodaje Mercatorja. Zavedamo se, da je pred vrati je že deveti poizkus prodaje Mercatorja, ki je največji zaposlovalec v državi in podjetje na katerega je vezanih največ delovnih mest v Sloveniji.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije ne nasprotuje prodaji podjetja, saj si želimo, da bi podjetje končno dobilo stabilnega lastnika. Jasno je, da je za to potrebna prodaja podjetja, vendar pa menimo, da se tako pomembnega podjetja ne bi smelo prodati za »vsako ceno«.

Žal zaposleni in sindikat podjetja nismo udeleženi v delu, ki se tiče prodajnih postopkov. Želeli bi aktivno sodelovati, saj želimo zaščititi interese zaposlenih preko nadaljevanja uveljavljanja kolektivne pogodbe, zavez o ohranitvi delovnih mest, ohranitvi sedeža v RS in hkrati doseči nadaljevanje poslovanja podjetja. Sindikat pa bi se seveda zavezal, da bo v tem primeru zagotavljal socialni mir.

Mercator je preveliko in prepomembno podjetje, da bi le »nemo opazovali« kako banke, ki so eden izmed glavnih krivcev za to nevzdržno stanje, v katerem se je znašel Mercator, kupčkajo z usodami ljudi. Prav tako ne smemo pozabiti, da gre za družini prijazno podjetje. Do sedaj je uprava sicer korektno komunicirala z nami, po objavi zadnjih informacij o prodaji, pa je nastala komunikacijska tišina, zaradi česar so zaposleni zelo zaskrbljeni.

Z namenom zaščite delovnih mest predlagamo in zahtevamo, da se med lastniki (prodajnim konzorcijem), upravo in sindikatom Mercatorja podpiše sporazum, s katerim se pri prodaji podjetja zagotavlja sledeče:

-          kupec si bo prizadeval za dolgoročni razvoj Mercator d.d.,

-          kupec bo ohranil blagovno znamko Mercator d.d.,

-          kupec bo ohranil sedež podjetja v Sloveniji,

-          kupec bo ohranil proizvodnjo in prodajo na obstoječih lokacijah,

-          kupec bo investicijsko vlagal v posodobitev proizvodnje in nove  programe,

-          vsa kadrovska vprašanja pa bo reševal dogovorno s sindikatom z namenom ohranitve čim večjega števila delovnih mest.

 

Cilji morajo biti opredeljeni že v pogajanjih, zato želimo opredeliti tudi primere, v katerih bi zaradi prevzema ali  prodaje podjetja prišlo do presežnih delavcev. Zavedamo se, da v kolikor je kupec iz iste branže, bo verjetno zaradi sinergij določena delovna mesta ukinil zato želimo, da se uveljavijo naslednje zaveze:

1.presežnim delavcem je potrebno zagotoviti primerne odpravnine,

2.o časovni veljavnosti podjetniških kolektivnih pogodb,

3.o načinih izvajanja varnosti in zdravja pri delu,

4.o počitniških kapacitetah,

5.o višini plač za naslednjih 5 let (način usklajevanja plač z inflacijo) itd.

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo prepričani, da je ključna prednost takega postopka, da smo lahko zaposleni in sindikat objektivno informirani v vsaki fazi postopka. Želimo, da so obveznosti in pravice do zaposlenih vnaprej opredeljene v dogovoru, ki ga družba sklene s konzorcijem prodajalcev in finančnim svetovalcem.

Trenutno le preko medijev spremljamo kako potekajo prodajni postopki, ki so v skladu s slovensko prakso »najbolj koruptivne države na svetu« popolnoma netransparentni. Koruptivnost ne preseneča, preseneča pa neodzivnost Vlade, saj bodo pri prodaji »pod mizo« ogrožena delovna mesta, tako v  Mercatorju, kot tudi v živilsko predelovalni industriji, ki je pomembno povezana z našim največjim trgovcem; ne smemo pozabiti tudi na to, da bodo slovenski proizvodi najverjetneje izginili iz slovenskih trgovskih polic.

Zato ker državne banke, katerih uprave in nadzorniki niso odgovarjali in očitno tudi ne bodo odgovarjali za svoje škodljive in zgrešene poslovne poteze, trdijo, da je prodaja Mercatorja »za vsako ceno« ne glede na to, da je vrednost delnice enkrat manjša kot pred enim letom, dobra kupčija, zahtevamo od nacionalnega preiskovalnega urada, da podrobno preuči te »dobre posle« in odgovornost vpletenih.

Sekretar SDTS
Ladi Rožič
 

 

 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani!

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije nam je po napornih pogajanjih z delodajalci uspelo dogovoriti dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije. Dogovorili smo se, da se najnižje osnovne plače s prvim junijem 2013 povečajo za 1,7 %, po sklenitvi nove kolektivne pogodbe (dogovor je, da jo podpišemo do decembra 2013 - pogajanja se pričnejo že 29.5.2013) pa se bodo najnižje osnovne plače povečale še za 1,0 %.

Dogovorili smo tudi višino regresa za letni dopust za leto 2013. Delodajalci morajo tako v letu 2013 izplačati regres za letni dopust najmanj v višini 783,66 EUR (v primeru, da ga v celoti izplačajo v denarju). V primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki pa ga mora izplačati najmanj v višini 800 EUR (od tega najmanj 440 EUR (55%) v denarju in 360 EUR (45%) v bonih).

Najnižje osnovne plače (NOP) od 1.6.2013 dalje za posamezni TR znašajo:

 

Tarifni razred

NOP v EUR

od 1. 6. 2013

I.

Enostavna dela

449,82

II.

Manj zahtevna dela

487,33

III.

Srednje zahtevna dela

536,09

IV.

Zahtevna dela

588,59

V.

Bolj zahtevna dela

656,08

VI.

Zelo zahtevna dela

768,60

VII.

Visoko zahtevna dela

916,66

 

Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 47/2013, dne 31.5.2013.

Ladi Rožič, sekretar

V sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo v decembru 2012 delodajalskim organizacijam oziroma podpisnikom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije podali pobudo za začetek pogajanj o potrebnih spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

Izplačane plače v trgovini, še posebej pa najnižje osnovne plače, ki predstavljajo osnovo za izračun plač, so tako nizke, da ne omogočajo preživetja. Minimalna plača tako ostaja stalnica plačnega sistema dejavnosti trgovine. Vedno več delavcev prejema minimalno plačo, ali še huje, da delodajalci doplačujejo razliko do polne minimalne plače. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije smo prepričani, da je potrebno na področju plač napraviti preboj, ki bo tudi za delavce v trgovini pomenil, da zaslužek za njihovo delo ne predstavlja zgolj socialnega dna. Zavedamo se težav, ki jih imajo delodajalci zaradi upada prometa, še bolj se pa zavedamo težav, ki jih imajo delavci, ki s svojimi mezdami ne morejo več preživeti. Zato smo na delodajalske organizacije poslali zahtevo po spremembi tarifnega dela Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Ob enem pa smo tudi na seji ekonomsko socialnega sveta zahtevali spremembo zakona o minimalni plači. Po našem prepričanju bi morala biti minimalna plača osnova katero se lahko nadgradi z dodatki (na delovno dobo, uspešnost itd.).

Naj spomnim, da smo podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije prejšnji dogovor o spremembah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije podpisali 22. aprila 2011 (Ul RS 30/2011).. Dogovorili smo se, da je kolektivna pogodba sklenjena za določen čas, in sicer do 31.12.2013. V tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije pa smo določili višino najnižjih osnovnih plač, višino povračila stroškov za prehrano med delom ter višino regresa za letni dopust za leto 2011. V mesecu juliju 2012 smo se dogovorili o višini prevoza na delo, višini povračila stroška prehrane med delom ter o načinu in višini regresa za letni dopust za leto 2012. V lanskem letu pa ni bilo mogoče doseči dogovora o načinu uskladitve najnižjih osnovnih plač (NOP). Prav zaradi tega smo v decembru 2012 podali pobudo za uskladitev najnižjih osnovnih plač (NOP). Da usklajevanje plač z inflacijo pomeni le ohranjanje realne vrednosti plač je osnovno dejstvo ekonomske teorije zaradi česar pomeni tudi osnovo socialnega dialoga in sredstvo za ohranjanje socialnega miru.

Vedno več je pozivov in klicev članov in predsednikov sindikatov po zaostritvi pogajalskih zahtev, saj je od uskladitve NOP minilo precej časa, v obdobju od začetka maja 2011 do konca decembra 2012, pa je stopnja inflacije znašala kar 3,1 %.  Poleg tega je v januarju 2013 prišlo tudi do uskladitve minimalne plače, ki sedaj znaša 783,66 EUR zaradi česar se le-ta umešča vedno višje v TR naše kolektivne pogodbe.  

Glede na navedeno vas seznanjamo, da so se pogajanja za tarifni del, torej za aneks h KPDT pričnela 23.01.2013 in še vedno trajajo. O zaključku pogajanj vas bomo obvestili.

ROS

Člani Republiškega odbora so se na svoji 6. seji, ki je potekala 9. maja 2013 seznanili z novim Zakonom o delovnih razmerjih, obravnavali Finančno poročilo o poslovanju SDTS v letu 2012 ter ostale aktualne naloge našega sindikata.

kamp

Objavljamo razpis za letovanje v počitniški prikolici v Fiesi ter cenik za letovanje. Prijavnice posredujte na SDTS najkasneje do 24.5.2013.

Attachments:
Download this file (Razpis in cenik - Fiesa.pdf)Razpis in cenik - Fiesa.pdf[ ]182 Kb19 Downloads

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.