Petek 3 April 2020

 

 

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije podajamo dodatno pojasnilo zahteve, vezane na vladno dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki določa obratovalni čas za prodajalne z živili.

Ladi Rožič, generalni sekretar v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije:

»Zaradi pomanjkanja zdravih zaposlenih danes v trgovinah delujejo večinoma v eni izmeni. Delodajalci kadre intenzivno iščejo prek najrazličnejših kanalov, tudi kadrovskih agencij. Če izgubimo zaposlene, ki danes junaško opravljajo svoje delo, se tako mi kot delodajalci bojimo sesutja trgovinskega sistema, v skrajnem primeru celo zaprtja. V tem oziru je vladni odlok tisti, ki je neodgovoren. Situacija je urgentna in se mora nemudoma urediti, zato smo postavili rok 24 ur za popravek ukrepa in grožnja s stavko ostaja realna možnost v skrajni sili. Danes so nas kontaktirali tudi predstavniki delodajalcev, med njimi vodje na najvišjih nivojih, ki pojasnjujejo, da se soočajo s številnimi bolniškimi odsotnostmi, da nimajo dvojnih izmen in da je posel ob obstoječi vladni zahtevi po enotnem urniku za vso državo nemogoče organizirati.  

Predlagamo, da se odpiralni čas določi ločeno po krajih, skladno z gostoto prebivalstva v določenem kraju v Sloveniji. Povsem nesmiselno je, da bi bila denimo trgovina v Dolenji vasi, ki v seštevku nima niti 400 prebivalcev, odprta po minimalno določenem odpiralnem času od 8. ure do 20. ure. Zahtevamo logične ukrepe, ki bodo v dobrobit širše populacije in ne bodo pisani samo za večja mesta. V ukrepu pa vsekakor pozdravljamo zaprtje trgovin ob nedeljah, prav tako prednostni vstop v trgovino za ranljive ciljne skupine v določenem časovnem razponu. Sicer pa naj nam odločevalci pojasnijo in argumentirajo, zakaj bi trgovina, ki je imela v nekriznih razmerah krajši odpiralni čas, danes morala podaljšati odpiralni čas. Ukrep bo v teh primerih prinesel samo nadure in dodatni stres za zaposlene v takšnih trgovinah.«


Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov. Prav tako s tem zagotavljamo nemoteno oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami za vse nas.

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, Inšpektoratu RS za delo, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in zainteresirani javnosti in medijem.

 

Več v priponki.

 

Ladi Rožič, generalni sekretar

Attachments:
Download this file (19-03-2020-SDTS-koronavirus_ukrepi-pojasnilo.pdf)19-03-2020-SDTS-koronavirus_ukrepi-pojasnilo.pdf[ ]108 Kb17 Downloads

OB NESPOŠTOVANJU ZAHTEV SINDIKATA DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE STAVKA DELAVCEV V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI NI IZKLJUČENA

 

Datum: 19. 3. 2020

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 18. 3. 2020 izdala dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki določa obratovalni čas za prodajalne z živili. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozdravljamo zaprtje trgovin ob nedeljah, prav tako prednostni vstop v trgovino za ranljive ciljne skupine v določenem časovnem razponu. Ostro pa kritiziramo minimalno dolžino delovnega časa od 8. ure do 20. ure, saj to v praksi za zaposlene pomeni še daljši čas izpostavitve nevarnosti COVID-19 in dodatne nadure, ki jih bodo morali oddelati zaposleni v prvi bojni liniji.

Zahteva Sindikata delavcev trgovine Slovenije je, da se delovni čas omeji do 18. ure oz. se prilagodi lokalnim specifikam, saj so na obrobnih območjih in v manjših krajih delovni časi lahko še krajši. Ukrep naj se popravi najkasneje v roku 24 ur od prejema tega poziva, sicer bo Sindikat delavcev trgovine Slovenije svoje člane pozval k stavki tako, da ostanejo doma.

Dopolnitev prav tako ne zajema nekaterih drugih še vedno perečih problemov v trgovinski dejavnosti, ki ostajajo odprti. Sindikat delavcev trgovine Slovenije obenem opozarja na nove kršitve, in sicer na področju spoštovanja priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Pozdravlja pa napovedani poostreni nadzor s strani Inšpektorata RS za delo.

Na Sindikatu delavcev trgovine Slovenije te dni prejemamo že neobvladljivo število klicev zaposlenih v trgovini in njihovih poslovodij, ki opozarjajo na nevzdržno stanje v tej dejavnosti. Novi vladni ukrep pa za zaposlene predstavlja novo obremenitev, ki se bo odrazila v številnih skromno plačanih nadurah. Številni poslovodje v slovenskih trgovinah dodatno opozarjajo na nespoštovanja priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Trgovinska dejavnosti bi morala namreč zagotoviti 20 m2 površine na posamezno stranko, pri čemer se v kvadraturo ne sme šteti prostor, namenjen prodajnim policam, hladilnikom in drugim stalažam, pač pa se upoštevajo zgolj koridorji, ki so namenjeni obiskovalcem. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zato zahtevamo striktni nadzor pristojnih inštitucij nad spoštovanjem tega priporočila.

Po naših neuradnih informacijah, ki smo jih prejeli s strani naših članov, je za koronavirusom zbolela zaposlena v drogeriji Muller, in to prav na delovnem mestu, pri čemer bi morale biti drogerije glede na vladni odlok zaprte. Zaposleni zaradi strahu pred odpovedjo in trenutnih pritiskov delodajalcev še vedno prihajajo na delovno mesto tudi s prvimi znaki prehlada ali vročino, zato dodatno zahtevamo uvedbo merjenja telesne temperature zaposlenih pred nastopom na delovno mesto. Z ukrepom tako želimo zaščititi tako zaposlene kot tudi državljane RS.

Povzetek zahtevanih ukrepov Sindikata delavcev trgovine Slovenije s strani pristojnih organov:

 

 1. Zahtevamo spremembo minimalnega časa obratovanja na največ do 18. ure oz. prilagoditev lokalnim specifikam, saj so na obrobnih območjih in v manjših krajih delovni časi lahko še krajši. Ukrep naj se popravi najkasneje v roku 24 ur od prejema tega poziva, sicer bo Sindikat delavcev trgovine Slovenije svoje člane pozval k stavki tako, da ostanejo doma. Zaprtje trgovin ob nedeljah pozdravljamo, prav tako prednostni vstop v trgovino za ranljive ciljne skupine v določenem časovnem razponu.

 2. Zahtevamo, da se v trgovinski dejavnosti vsi delodajalci striktno držijo priporočila NIJZ in zagotovijo 20 m2 površine na posamezno stranko, pri čemer se v kvadraturo ne sme šteti prostor, namenjen prodajnim policam, hladilnikom in drugim stalažam, pač pa se upoštevajo zgolj koridorji, ki so namenjeni obiskovalcem. Od pristojnih organov pa zahtevamo striktni nadzor nad spoštovanjem tega priporočila.

 3. Zahtevamo vzpostavitev varnostnega sistema pred vstopom v trgovine, saj je trenutna situacija za zaposlene neobvladljiva in hkrati nevarna za širšo slovensko javnost. Varnostni sistem naj zagotovi, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostali prebivalci pa naj v kulturni vrsti z razdaljo do 1,5 m med seboj, pod nadzorom policije, vojske, civilne zaščite ali drugih pristojnih organov, čakajo pred trgovino. Sedaj je to prepuščeno pravnim osebam in varnostnim službam, če jih pravne osebe sploh imajo.

 4. Zahtevamo uvedbo merjenja telesne temperature zaposlenih v trgovinski dejavnosti pred vstopom v poslovne prostore.

 5. Zahtevamo ureditev dodatnega izplačila za zaposlene, ki v teh dneh skrbijo za normalno delovanje trgovinske dejavnosti in so kot taki najbolj izpostavljeni grožnjam COVID-19, in sicer z dodatkom najmanj 50 % osnovne plače.

 6. Vlada Republike Slovenije je 16. 3. 2020 v svojih pojasnilih k Odloku o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zapisala, da drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena odloka. Kljub jasno zapisani prepovedi obratovanja nekatere drogerije nadaljujejo z obratovanjem po spremenjenem delovnem času ali celo po ustaljenih tirnicah. Takšno ravnanje smo zaznali v uradni komunikaciji Tuš Drogerij in prodajaln dm, medtem ko predvidevamo, da drogerije Mueller normalno nadaljujejo z obratovanjem po ustaljeni praksi, saj dne 19. 3. 2020 do 12. ure obvestil o zaprtju ali spremenjenem delovnem času na spletni strani še nismo zaznali. Nemudoma zahtevamo ustrezno ukrepanje pristojnih inštitucij.

 7. Zahtevamo sprejetje natančnih pravil ravnanja ob vstopu v trgovine (predpisana higiena za državljane, ki vstopajo v trgovine z obvezno uporabo razkužilnih točk) in pred blagajnami, da bodo na tleh oznake, kje naj stoji naslednji kupec, z namenom določitve primerne oddaljenosti med kupci. Prav tako naj se omogoči mehanska zaščita zaposlenih na blagajnah s pleksisteklom (zaščita blagajn).

 8. Ohranjamo tudi zahtevo po uredbi glede predpisane zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti, pri čemer razumemo, da je državna oprema primarno namenjena delavcem v zdravstvu in kritični infrastrukturi. Kljub temu so rokavice na blagajnah dandanes higienski minimum, ki bi ga morali zagotoviti vsi delodajalci, in prav tako pleksistekla na blagajnah.

Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije tako zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov.

Prav tako pozivamo Vlado RS, da čim prej sprejme Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (ZIUPNP), saj delavke in delavci nočejo ostajati doma zaradi izrednih razmer z nadomestilom v višini polovice plače. To namreč ne omogoča preživetja niti pokritja stanovanjskih in potrošniških kreditov. Predlagamo tudi, da se za mesece trajanja interventnih ukrepov vzpostavi moratorij na plačevanje kreditov in obesti.

  

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, Inšpektoratu RS za delo, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in zainteresirani javnosti in medijem.

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

Attachments:
Download this file (19-03-2020-SDTS-koronavirus_ukrepi.pdf)19-03-2020-SDTS-koronavirus_ukrepi.pdf[ ]125 Kb13 Downloads

 

Datum: 16. 3. 2020

 

 

POZIV VLADI K ZAOSTRITVI UKREPOV V SLOVENSKIH TRGOVINAH

 

Vlada je 15. 3. 2020 sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki pa v svojem bistvu navaja kar nekaj izjem. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije ukrepe Vlade pozdravljamo, pričakovali pa smo, da bodo ukrepi bolje definirani in da bo za navedene izjeme bolj natančno zapisano, kako naj delodajalci in zaposleni ravnajo, da ne bo prihajalo do širjenja koronavirusa v trgovinah. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zato pozivamo Vlado k dopolnitvi odloka v čim krajšem možnem času.

Skladno z navedenim v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivamo vlado k sprejetju naslednjih dodatnih ukrepov:

 1. Odlok naj se dopolni z zahtevo po vzpostavitvi varnostnega sistema pred vstopom v trgovine, saj je trenutna situacija za zaposlene neobvladljiva in hkrati nevarna za širšo slovensko javnost. Varnostni sistem naj zagotovi, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostali prebivalci pa naj v kulturni vrsti z razdaljo do 1,5 m med seboj, pod nadzorom policije, vojske, civilne zaščite ali drugih pristojnih organov, čakajo pred trgovino. Sedaj je to prepuščeno pravnim osebam in varnostnim službam, če jih pravne osebe sploh imajo.

 2. Odlok naj se dopolni s pravili ravnanja ob vstopu v trgovine (predpisana higiena za državljane, ki vstopajo v trgovine z obvezno uporabo razkužilnih točk) in pred blagajnami, da bodo na tleh oznake, kje naj stoji naslednji kupec, z namenom določitve primerne oddaljenosti med kupci. Prav tako naj se omogoči mehanska zaščita zaposlenih na blagajnah s pleksisteklom (zaščita blagajn).

 3. Odlok naj se dopolni s pravili glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti.

 4. Dodatno predlagajo tudi ukrep z omejitvijo odpiralnega časa ob nedeljah.

»NIJZ je podal izjavo, da prodajalke na blagajni niso tako ogrožene, da bi morale uporabljati plastične maske, ker se le-te po dveh urah zmočijo in so neuporabne. Če pogledamo, kako so to reševali drugod, npr. na Kitajskem, kjer so bile maske zapovedane, ta teza ne vzdrži, saj en zaposleni lahko okuži vse stranke ter sodelavce in sodelavke,« opozarja Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. »Zahtevamo torej strožje ukrepe, uvedbo glob in striktni nadzor pristojnih inštitucij nad stanjem, ki se odvija v trgovinski dejavnosti, saj je nastala situacija ogrožajoča za vse državljane Republike Slovenije,« še dodaja.

Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije tako zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov.

Prav tako pozivamo Vlado RS, da čim prej sprejme Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (ZIUPNP), saj delavke in delavci nočejo ostajati doma zaradi izrednih razmer z nadomestilom v višini polovice plače. To namreč ne omogoča preživetja niti pokritja stanovanjskih in potrošniških kreditov. Predlagamo tudi, da se za mesece trajanja interventnih ukrepov vzpostavi moratorij na plačevanje kreditov.

  

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

 

 

Attachments:
Download this file (POZIV-K-DOPOLNITVI-ODLOKA-koronavirus (002).pdf)POZIV-K-DOPOLNITVI-ODLOKA-koronavirus (002).pdf[ ]135 Kb14 Downloads

KRŠITVE V DROGERIJAH - KORONAVIRUS 

 

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 16. 3. 2020 v svojih pojasnilih k Odloku o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zapisala, da drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena odloka. V tem oziru te ne smejo neposredno ponujati blaga potrošnikom, lahko pa ponujajo prodajo na daljavo. Kljub temu smo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznali številne kršitve.

Kljub jasno zapisani prepovedi nekatere drogerije nadaljujejo z obratovanjem po spremenjenem delovnem času ali celo po ustaljenih tirnicah. Takšno ravnanje smo zaznali v uradni komunikaciji Tuš Drogerij in prodajaln dm, medtem ko predvidevamo, da drogerije Mueller normalno nadaljujejo z obratovanjem po ustaljeni praksi, saj dne 17. 3. 2020 do 17. ure obvestil o zaprtju ali spremenjenem delovnem času na spletni strani še nismo zaznali.

Na Sindikat delavcev trgovine Slovenije dnevno prejemamo številna pisma in klice članov, ki ogorčeni poročajo o pritiskih delodajalcev in neprimerni zaščiti, ki jim jo zagotavljajo delodajalci. Zaposleni prihajajo na delovna mesta v strahu tako pred izgubo službe kot tudi pred nevarnostjo virusa COVID-19, in to za enako minimalno plačilo kot v času pred izbruhom koronavirusa.  

Naj ob tem poudarimo še, da v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije podpiramo, da je zaščitna oprema primarno porazdeljena v zdravstveni sistem, se pa nikakor ne strinjamo s pojasnilom predsednika vlade Janeza Janše, da so vprašanja o zaščiti zaposlenih v trgovini v tem trenutku prepozna, kot je to zagovarjal na današnji novinarski konferenci. Prav tako ni utemeljeno, da z odloki ne bi uspeli rešiti vsaj nekaterih drugih izzivov, s katerimi se te dni spopadajo zaposleni v trgovinah, kot so vzpostavitev varovalnega sistema pred vstopi v trgovine, sistem zagotavljanja varnostne razdalje med kupci in uradna omejitev odpiralnega časa trgovin. Ob tem pa toplo pozdravljamo napovedan ukrep Ministrstva za zdravje glede izvzema iz delovnih procesov tistih, ki so najbolj izpostavljeni, npr. kroničnih bolnikov. Ohranjamo tudi zahtevo po uredbi glede predpisane zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti.

Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije tako zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov.

Prav tako pozivamo Vlado RS, da čim prej sprejme Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (ZIUPNP), saj delavke in delavci nočejo ostajati doma zaradi izrednih razmer z nadomestilom v višini polovice plače. To namreč ne omogoča preživetja niti pokritja stanovanjskih in potrošniških kreditov. Predlagamo tudi, da se za mesece trajanja interventnih ukrepov vzpostavi moratorij na plačevanje kreditov.

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.

Ladi Rožič, generalni sekretar

Attachments:
Download this file (KRSITVE_DROGERIJE-koronavirus.pdf)KRSITVE_DROGERIJE-koronavirus.pdf[ ]111 Kb38 Downloads

 

V priponki objavljamo prejeti odgovor s strani UNI Globala, ki se je odzval na naše pismo, ki smo ga naslovili na njihih v zvezi z dogajanjem v podjetju Lidl.

Spomnimo: Predsednici sindikata LIDL Slovenija in dolgoletni poslovodkinji v Lidlu, Tjaši Kozole, grozi odpoved, za katero je prvič uradno izvedela kar iz medijev. V ponedeljek (02. 03. 2020) so novinarji oddaje Tednik namreč obelodanili težke delovne pogoje, s katerimi se soočajo delavci v diskontnih trgovskih verigah pri nas. Pri tem so posneli tudi izjavo predstavnika Lidla, ki pojasnjuje, da v zadnjih dneh skušajo Tjaši izročiti »pisno seznanitev pred redno odpovedjo zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz hude malomarnosti«. V sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) so mnenja, da gre v Tjašinem primeru za neutemeljene obtožbe, ki so povezane z aktivno vlogo Tjaše v sindikatu in z njenim prizadevanjem za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v diskontu Lidl. SDTS je zato stopil ob bok sindikatu LIDL Slovenija, ki je bil ustanovljen šele pred dobrim letom, in pristojne v Lidlu pozval k ugodni rešitvi Tjašine situacije, saj lahko skozi dialog skupaj preprečijo odpoved pogodbe o zaposlitvi. V nasprotnem primeru Lidlu grozijo protestni shodi in poziv k bojkotu Lidlovih trgovin s strani slovenskih potrošnikov. Celoten prispevek si lahko preberete tukaj.


V priponki objavljamo tudi naš poziv Uni Global.

Attachments:
Download this file (A Letter to UNI Global - call for international support.pdf)A Letter to UNI Global - call for international support.pdf[ ]108 Kb10 Downloads
Download this file (Lidl_letter_march 2020.pdf)Lidl_letter_march 2020.pdf[ ]170 Kb10 Downloads

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.