Sreda 15 Julij 2020

 

VELIK USPEH ZSSS – ODPRAVA ANOMALIJ PRI DOHODNINI

 

dohodnina 

V ZSSS smo po več letnem prizadevanjih letos z novo mini davčno reformo, uspeli odpraviti anomalijo pri dohodninskih olajšavah za najnižje dohodke, na katero so opozarjali tudi mnogi sindikalisti na terenu.

KAJ SE V BISTVU SPREMINJA?

Z določilom, ki bo začelo veljati z januarjem 2018 se spreminja nepravična ureditev, ki je prizadela veliko zaposlenih. Na primer: delavec, ki je za las presegel mejo za upravičenost do višje olajšave, npr. tudi ob povišanju bruto plače za 1 EURO je prejel kar 20 EUR neto nižjo plačo!

Ministrstvo za finance smo več let pozivali k spremembi in odpravi te anomalije med drugim tudi v času kampanje za spremembo definicije minimalne plače in v pogajanjih ob mini davčnih reformah, lansko leto in letos. Opozarjali smo, da lahko zaradi izločitve dodatkov iz minimalne plače delavci prejemajo celo manjšo neto plačo kot pred izločitvijo. Sedaj pa nam je uspelo – formula za izračun je popravljena in sicer tako, da »stopnic« med olajšavami ni več, olajšave pa so nastavljene linearno.

Primer (minimalna plača iz leta 2016):

Posameznik, ki je zaposlen v dejavnosti trgovine, ki določa regres za letni dopust v višini 910 EUR, ob dodatku za nedeljsko, praznično ali nočno delo v višini 39 EUR bruto na mesec, ne bo več upravičen do najvišje olajšave, ampak srednje v višini 368,22 EUR, njegova neto plača na mesečni ravni pa bo kljub izločitvi dodatka za nedeljsko, praznično ali nočno delo iz minimalne plače (in višji bruto plači za 39 EUR, torej pri 829,73 EUR na mesec!!) znašala manj kot pred izločitvijo dodatka in sicer le 601,86 EUR.

Primer2:

V tabeli 1 je prikazana razlika, ki nastane zaradi tega, ker posameznik ni več upravičen do najvišje olajšave (543,32 EUR) ampak le do srednje (368,22 EUR). Pri enem euru višji bruto plači (829,70 EUR namesto 828,70 EUR) se njegova akontacija dohodnine, zaradi tega ker mu najvišja olajšava več ne pripada poveča kar za 28,14 EUR, njegova neto plača v višini 601,84 EUR pa je še celo nižja od tiste, ki bi jo prejel, če se mu dodatki ne bi izločili in bi prejel 790,73 EUR bruto (604,35 EUR neto).

 Tabela 1: Primer izračuna

BRUTO PLAČA

 

828,70

829,70

- prispevki za socialno varnost zaposlenega (22,1%)

0,221

 

183,14

183,36

- olajšave

 

543,32

368,22

=DAVČNA OSNOVA

 

102,24

278,12

                    2.

 

16%

16,36

44,50

Skupaj akontacija dohodnine

16,36

44,50

NETO PLAČA

 

 

629,20

601,84

 Vir: ZSSS, lastni preračuni.

Taka obravnava delavcev je največji problem v Sloveniji, saj je sistem postavljen destimulativno za delo. Tako se delavcem veliko bolj splača ne-delati, saj je zaradi povečanega obsega dela in večje bruto plače njihova neto plača celo nižja kot če bi prejemali le bruto minimalno plačo, dela pa ne bi opravljali v neugodnem delovnem času. Tu pa sploh ne govorimo o ostalih dohodkih, ki jih še lahko prejmejo delavci in se vštevajo davčno osnovo (npr. katastrski dohodki).

Ob tej priložnosti bi vas radi tudi obvestili, da nas čakajo v prihodnje nove bitke na področju davkov in prispevkov.  Ministrstvo za finance se namreč priklanja »OECD«, ki želi v svojem neoliberalnem duhu poseči v delavske pravice. Na MF govorijo že o tem, da bi ukinili neobdavčene zneske za prehrano in prevoz na delo. Funkcionarji ministrstva so nas kot člane strokovne skupine MF opozorili, da nobena druga država nima »neobdavčenih zneskov prehrane in prevoza na delo in z dela«, in da bodo pripravili preračune na to temo. Ob tem pa sploh ne govorijo o spremembah plačnega modela! Torej, zopet nepoznavanje sistema in želja po nižanju pravic delavcev. Prav tako želijo spremeniti sistem olajšav za vzdrževane družinske člane, saj te proračunu odnesejo 300 mio eur! Na to izjavo smo ostro odreagirali, saj kot sindikat na take pavšalne predloge ne moremo pristajati. Ti predlogi pomenijo bistveno zmanjšanje pravic zaposlenih in v kolikor bi se ti trendi nadaljevali bi bili sindikati prisiljeni v množične demonstracije.

V ZSSS smo tudi zahtevali, da se ponovno prizna sindikalna članarina kot davčna olajšava. Vendar pa imajo tudi tokrat na MF enake izgovore kot do sedaj (tehnologija tega še ne omogoča, na voljo imate 0,5 % konec leta). Po našem prepričanju pa je sedaj pravi čas za te spremembe, sploh glede na to, da se povečujejo olajšave za študentsko delo in da bi se sindikalna članarina lahko uredila na enak način kot je urejena ureditev olajšav v primeru uveljavljanja vzdrževanih družinskih članov (vsak sam sporoči in prijavi na FURS). Kar naenkrat se pozablja, da je bila sindikalna članarina posebna olajšava do ministrovanja gospoda Bajuka (2006), saj je bila potrebna kot dokazilo v pristopnih pogajanjih za EU, da se na ta način krepi zgleden socialni dialog. Ko so nas sprejeli v druščino EU, so nam pravico do plačila socialnega dialoga odrekli in jo namenjajo vsem društvom v državi.

In za konec, ob bok temu, da se stalno premišljuje o dodatnih obremenitvah plač z dodatnimi prispevki.

Ne morejo venomer na plečih delavcev in račun njihovih plač reševati težav zdravstvene blagajne, pokojninske blagajne, bank in ostalega v tej državi. Analize tudi kažejo, da največji del obremenitve pri plačah predstavljajo socialni prispevki, ne pa dohodnina in da je večji del bremena pri socialnih prispevkih na plečih delavcev in ne delodajalcev.

Ne glede na to da je OECD povsem neoliberalna inštitucija so tudi oni v svojem poročilu, pokazali, da struktura davčnega primeža, pri samski osebi s povprečno plačo v Sloveniji odstopa navzdol pri dohodnini in prispevkih za socialno varnost delodajalca ter močno odstopa navzgor pri prispevkih za socialno varnost delojemalca v primerjavi s povprečjem držav članic OECD. Največji delež k davčnemu primežu v Sloveniji tako prispevajo prispevki za socialno varnost (Slovenija: 77 % in OECD: 62 %), ne dohodnina. Gledano samo obremenitev z dohodnino se Slovenija v letu 2016 uvršča na 26. mesto med 35 državami OECD. V stroških dela, pomenijo torej prispevki za socialno varnost pri delojemalcu 19 % in delodajalcu 13,9 %, medtem ko dohodnina le 9,8 % (davčni primež skupaj znaša 42,7 %). Za primerjavo − pri taki osebi v državah članicah OECD davčni primež znaša 36 %, od tega prispevki za socialno varnost 22,6 % (prispevki delodajalca 14,4 % in prispevki delojemalca 8,2 %) in dohodnina 13,5 %.

 

Pripravila:

mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon.

Izvršna sekretarka za ekonomsko področje

in enake možnosti ZSSS

 

index

V priponki objavljamo članek v zvezi z dokupom pokojninske dobe.

 

Holidays

Po izteku razpisnega obdobja za člane SDTS v počitniških enotah SDTS objavljamo na dan 20. 6. 2017 proste (nezasedene) termine v času šolskih počitnic (do meseca septembra). Ažurirane proste termine si lahko pogledate na zavihku Počitnice - rezervacija, po posameznih enotah (http://www.sindikat-sdts.si/pocitnice-rezervacija), kjer so razvidne tudi cene letovanja.

Prijavnico lahko oddate preko spletnega obrazca http://www.sindikat-sdts.si/pocitnice-rezervacija ali po navadni pošti z obrazcem, ki ga objavljamo v prilogi.

Letovanje oddajamo za najmanj 3 nočitve.


Čateške toplice

9.7. – 15.7.2017

29.7. – 6.8.2017

6.8. – 13.8.2017

13.8. – 20.8.2017

27.8. – 3.9.2017

 


Fiesa - prikolica

8.7. – 15.7.2017

26.8. – 2.9.2017


Novigrad

26.8. – 2.9.2017


Bohinjska Bistrica

2.7. – 9.7.2017

16.7. – 23.7.2017

16.8. – 21.8.2017

25.8. – 3.9.2017


Prekmurska vas

9.7. – 16.7.2017

30.7. – 6.8.2017

6.8. – 13.8.2017

13.8. – 20.8.2017

20.8. – 27.8.2017

27.8. – 3.9.2017


Terme Vivat

2.7. – 9.7.2017

9.7. – 16.7.2017

23.7. – 30.7.2017

30.7. – 6.8.2017

6.8. – 13.8.2017

27.8. – 3.9.2017

Attachments:
Download this file (prijavnica-letovanje.pdf)prijavnica-letovanje.pdf[ ]108 Kb334 Downloads

 

podpisovanje-pogodbe

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je že konec leta 2016 socialnim partnerjem na strani delodajalcev, torej Trgovinski zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije ter Gospodarski zbornici Slovenije, posredoval predlog za povišanje najnižjih osnovnih plač (NOP) določenih v Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

 

V pogajanjih, ki so bila dolgotrajna in zahtevna smo kljub nesoglasjem uspeli doseči dogovor ter podpisali aneks h kolektivni pogodbi, na podlagi katerega se bodo NOP za I., II. in III. tarifni razred, ki so bile določene s KPDTS dne 24. marca 2014 s 1. 9. 2017 povišale za 8,0 %. Najnižje osnovne plače (NOP) za IV., V., VI in VII. tarifni razred, ki so bile določene s KPDTS dne 24. marca 2014 pa se povišajo za 5,0 % in sicer na način, da se s 1. 9. 2017 povišajo za 2,5 % in s 1. 3. 2018 za 2,5 %.


Hkrati smo skladno s KPDTS uskladili tudi višino povračil stroška za prehrano na delu in sicer le ta od 1.7.2017 dalje znaša 4,30 €.


Aneks objavljamo v prilogi.

Attachments:
Download this file (Aneks h Kolektivni pogodbi za trgovino - 10.7.2017.pdf)Aneks h Kolektivni pogodbi za trgovino - 10.7.2017.pdf[ ]854 Kb861 Downloads

 

 

JAVNI POZIV SLOVENSKEMU TOŽILSTVU IN POLICIJI, DA KONČNO RAZIŠČE NEČEDNOSTI OKOLI PRODAJE MERCATORJA AGROKORJU

 

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije in Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo že v času postopkov prodaje opozarjali, da prodaja največjega slovenskega trgovca, z dominantnim tržnim deležem, finančno šibkemu in strateško neustreznemu kupcu pomeni nepopravljivo škodo, ne samo za slovensko trgovino temveč tudi za slovensko živilsko-predelovalno industrijo in slovenskega kmeta. Celo več, dvakrat smo uspeli ustaviti prodajo.


Opozarjali smo, da pomeni prevzem Mercatorja s strani Agrokorja poleg reševanje Agrokorja in hrvaške živilske industrije, predvsem reševanje tujih kreditorjev Agrokorja, in sicer na način, da bi teža velike večine “sinergij” skupnega podjetja padle na ramena slovenskega delavca, slovenske industrije, slovenskega kmeta in nenazadnje slovenskega bančnega sistema. Prepričani smo bili, da prevzem pomeni odpuščanje slovenskih delavcev v trgovini, izrivanje slovenskih proizvajalcev na račun hrvaških in zapiranje prodajnih poti za slovenskega kmeta, kakor tudi udarec za slovenske banke zaradi poslabšanja kreditne sposobnosti slovenske živilske industrije, ki presegajo obseg kupnine za Mercator.


Prepričani smo, da je prodaja Mercatorja Agrokorju strateška slovenska napaka brez primere. Slovenska javnost je temu prevzemu že od nekdaj v veliki večini nasprotovala. V letu 2017 se je izkazalo, da Agrokor Mercatorja ni kupil z denarjem, temveč z dodatnim zadolževanjem preko pik obveznic. Zaradi nezmožnosti vračanja dolgov do bank je Agrokor tik pred stečajem in Mercator bo znova pred, tokrat deseto, prodajo. Kaj to pomeni za zaposlene v Mercatorju še ne vemo, slovenska Vlada pa z instant ukrepi, kot so zakon o Mercatorju, skuša rešiti kar se da.


Od vas zahtevamo, da se preiskava o okoliščinah prodaje nadaljuje in ob tem navajamo dejstva, da je slovenska politika na čelu z NLB v času devete prodaje Mercatorju nerazumno zvišala obrestne mere za kredite na 12 %.


Tako nerazumno visoke obrestne mere pa so bile povod takratni politiki, da je prodajo potrdila ne oziraje se na to, da je Mercator redno poravnaval obveznosti. Govorilo se je tudi o visokih provizijah »razumnikom«, ki so podpirali prodajo. Vse to je raziskoval tudi Nacionalni preiskovalni urad in upamo, da ni zaradi visokih provizij, o katerih se govori ali celo pritiska politike, preiskavo prekinil.


Pričakujemo, da bo preiskava ugotovila kaj se je takrat dogajalo, ne le zaradi velike škode, katero je prodaja povzročila slovenskim davkoplačevalcem, temveč tudi, da končno postanemo pravna država. Kot neizpodbiten dokaz, da je bila prodaja Mercatorja prirejena s strani NLB pa je, da je NLB z obrestno mero podobno ravnal pri prodaji Pivovarne Laško.


Pričakujemo, da boste v interesu slovenskih davkoplačevalcev in zaposlenih vašo preiskavo nadaljevali ter nas o rezultatih preiskave obvestili.

 

Generalni sekretar

mag. Ladi Rožič

 

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.