Sreda 15 Julij 2020

KRŠITVE V DROGERIJAH - KORONAVIRUS 

 

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 16. 3. 2020 v svojih pojasnilih k Odloku o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zapisala, da drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena odloka. V tem oziru te ne smejo neposredno ponujati blaga potrošnikom, lahko pa ponujajo prodajo na daljavo. Kljub temu smo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznali številne kršitve.

Kljub jasno zapisani prepovedi nekatere drogerije nadaljujejo z obratovanjem po spremenjenem delovnem času ali celo po ustaljenih tirnicah. Takšno ravnanje smo zaznali v uradni komunikaciji Tuš Drogerij in prodajaln dm, medtem ko predvidevamo, da drogerije Mueller normalno nadaljujejo z obratovanjem po ustaljeni praksi, saj dne 17. 3. 2020 do 17. ure obvestil o zaprtju ali spremenjenem delovnem času na spletni strani še nismo zaznali.

Na Sindikat delavcev trgovine Slovenije dnevno prejemamo številna pisma in klice članov, ki ogorčeni poročajo o pritiskih delodajalcev in neprimerni zaščiti, ki jim jo zagotavljajo delodajalci. Zaposleni prihajajo na delovna mesta v strahu tako pred izgubo službe kot tudi pred nevarnostjo virusa COVID-19, in to za enako minimalno plačilo kot v času pred izbruhom koronavirusa.  

Naj ob tem poudarimo še, da v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije podpiramo, da je zaščitna oprema primarno porazdeljena v zdravstveni sistem, se pa nikakor ne strinjamo s pojasnilom predsednika vlade Janeza Janše, da so vprašanja o zaščiti zaposlenih v trgovini v tem trenutku prepozna, kot je to zagovarjal na današnji novinarski konferenci. Prav tako ni utemeljeno, da z odloki ne bi uspeli rešiti vsaj nekaterih drugih izzivov, s katerimi se te dni spopadajo zaposleni v trgovinah, kot so vzpostavitev varovalnega sistema pred vstopi v trgovine, sistem zagotavljanja varnostne razdalje med kupci in uradna omejitev odpiralnega časa trgovin. Ob tem pa toplo pozdravljamo napovedan ukrep Ministrstva za zdravje glede izvzema iz delovnih procesov tistih, ki so najbolj izpostavljeni, npr. kroničnih bolnikov. Ohranjamo tudi zahtevo po uredbi glede predpisane zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti.

Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije tako zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov.

Prav tako pozivamo Vlado RS, da čim prej sprejme Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (ZIUPNP), saj delavke in delavci nočejo ostajati doma zaradi izrednih razmer z nadomestilom v višini polovice plače. To namreč ne omogoča preživetja niti pokritja stanovanjskih in potrošniških kreditov. Predlagamo tudi, da se za mesece trajanja interventnih ukrepov vzpostavi moratorij na plačevanje kreditov.

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.

Ladi Rožič, generalni sekretar

Attachments:
Download this file (KRSITVE_DROGERIJE-koronavirus.pdf)KRSITVE_DROGERIJE-koronavirus.pdf[ ]111 Kb67 Downloads

 

Datum: 16. 3. 2020

 

 

POZIV VLADI K ZAOSTRITVI UKREPOV V SLOVENSKIH TRGOVINAH

 

Vlada je 15. 3. 2020 sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki pa v svojem bistvu navaja kar nekaj izjem. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije ukrepe Vlade pozdravljamo, pričakovali pa smo, da bodo ukrepi bolje definirani in da bo za navedene izjeme bolj natančno zapisano, kako naj delodajalci in zaposleni ravnajo, da ne bo prihajalo do širjenja koronavirusa v trgovinah. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zato pozivamo Vlado k dopolnitvi odloka v čim krajšem možnem času.

Skladno z navedenim v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivamo vlado k sprejetju naslednjih dodatnih ukrepov:

  1. Odlok naj se dopolni z zahtevo po vzpostavitvi varnostnega sistema pred vstopom v trgovine, saj je trenutna situacija za zaposlene neobvladljiva in hkrati nevarna za širšo slovensko javnost. Varnostni sistem naj zagotovi, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostali prebivalci pa naj v kulturni vrsti z razdaljo do 1,5 m med seboj, pod nadzorom policije, vojske, civilne zaščite ali drugih pristojnih organov, čakajo pred trgovino. Sedaj je to prepuščeno pravnim osebam in varnostnim službam, če jih pravne osebe sploh imajo.

  2. Odlok naj se dopolni s pravili ravnanja ob vstopu v trgovine (predpisana higiena za državljane, ki vstopajo v trgovine z obvezno uporabo razkužilnih točk) in pred blagajnami, da bodo na tleh oznake, kje naj stoji naslednji kupec, z namenom določitve primerne oddaljenosti med kupci. Prav tako naj se omogoči mehanska zaščita zaposlenih na blagajnah s pleksisteklom (zaščita blagajn).

  3. Odlok naj se dopolni s pravili glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti.

  4. Dodatno predlagajo tudi ukrep z omejitvijo odpiralnega časa ob nedeljah.

»NIJZ je podal izjavo, da prodajalke na blagajni niso tako ogrožene, da bi morale uporabljati plastične maske, ker se le-te po dveh urah zmočijo in so neuporabne. Če pogledamo, kako so to reševali drugod, npr. na Kitajskem, kjer so bile maske zapovedane, ta teza ne vzdrži, saj en zaposleni lahko okuži vse stranke ter sodelavce in sodelavke,« opozarja Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. »Zahtevamo torej strožje ukrepe, uvedbo glob in striktni nadzor pristojnih inštitucij nad stanjem, ki se odvija v trgovinski dejavnosti, saj je nastala situacija ogrožajoča za vse državljane Republike Slovenije,« še dodaja.

Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije tako zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in sodržavljanov.

Prav tako pozivamo Vlado RS, da čim prej sprejme Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (ZIUPNP), saj delavke in delavci nočejo ostajati doma zaradi izrednih razmer z nadomestilom v višini polovice plače. To namreč ne omogoča preživetja niti pokritja stanovanjskih in potrošniških kreditov. Predlagamo tudi, da se za mesece trajanja interventnih ukrepov vzpostavi moratorij na plačevanje kreditov.

  

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

 

 

Attachments:
Download this file (POZIV-K-DOPOLNITVI-ODLOKA-koronavirus (002).pdf)POZIV-K-DOPOLNITVI-ODLOKA-koronavirus (002).pdf[ ]135 Kb44 Downloads

 

SDTS foto_03-2020_01_003

Spoštovani, 


Sindikat delavcev trgovine Slovenije ponovno poziva vlado in vse delodajalce v dejavnosti trgovine, da zaščitijo zaposlene pred nevarnostjo koronavirusa. V večjih trgovinskih centrih smo te dni zaznali množično zbiranje kupcev, ki presega omejitev najnovejših odredb glede zbiranja ljudi na javnih prostorih zaprtega tipa in na prostem v Republiki Sloveniji, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Prav tako nekateri delodajalci niso poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih, ob znatno povečanem povpraševanju prebivalstva po osnovnih dobrinah pa smo na Sindikat delavcev trgovine Slovenije prejeli tudi številne prijave glede kršitev redne delovnopravne zakonodaje, od prekoračitve zakonsko določenega delovnega časa in nadur do občutne preobremenjenosti zaposlenih v tem času.

Skladno z navedenim v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivamo vlado in vse delodajalce k sprejetju naslednjih ukrepov:

(1) Zahtevamo vzpostavitev uradnih direktiv glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti (razkužila, rokavice, zaščitne maske in druga sredstva, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje).
(2) Zahtevamo vzpostavitev varnostnega sistema pred vstopom v trgovine, saj je trenutna situacija za zaposlene neobvladljiva in hkrati nevarna za širšo slovensko javnost. Varnostni sistem naj zagotovi, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostali prebivalci pa naj v kulturni vrsti z razdaljo do 1,5 m med seboj, pod nadzorom policije, vojske ali drugih pristojnih organov, čakajo pred trgovino.
(3) Zahtevamo vzpostavitev razkužilnih točk pred vstopom v živilske trgovine, lekarne in druge trgovine v državi.
(4) Zahtevamo striktni nadzor pristojnih inštitucij nad stanjem, ki se odvija v trgovinski dejavnosti, saj je nastala situacija ogrožujoča za vse državljane RS.

 

Poslano v ukrepanje Vladi Republike Slovenije in v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.

 SDTS foto_03-2020_02_003

Celoten poziv prilagamo v priponki. Priloženi fotografiji dokazujeta trenutno stanje v RS.

Podpisi k fotografijam: 

Foto 03-2020_01: Primerjava zaščite, ki jo je na sinočnji seji uporabila Vlada RS, in stanja v trgovinah v Sloveniji.

Foto 03-2020_02: Primerjava zaščite osebja v trgovinah na Kitajskem (Vir: Reuters) in trgovinah v Sloveniji.

Attachments:
Download this file (POZIV-K-UKREPANJU-koronavirus.doc)POZIV-K-UKREPANJU-koronavirus.doc[ ]366 Kb82 Downloads

 

V priponki objavljamo prejeti odgovor s strani UNI Globala, ki se je odzval na naše pismo, ki smo ga naslovili na njihih v zvezi z dogajanjem v podjetju Lidl.

Spomnimo: Predsednici sindikata LIDL Slovenija in dolgoletni poslovodkinji v Lidlu, Tjaši Kozole, grozi odpoved, za katero je prvič uradno izvedela kar iz medijev. V ponedeljek (02. 03. 2020) so novinarji oddaje Tednik namreč obelodanili težke delovne pogoje, s katerimi se soočajo delavci v diskontnih trgovskih verigah pri nas. Pri tem so posneli tudi izjavo predstavnika Lidla, ki pojasnjuje, da v zadnjih dneh skušajo Tjaši izročiti »pisno seznanitev pred redno odpovedjo zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz hude malomarnosti«. V sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) so mnenja, da gre v Tjašinem primeru za neutemeljene obtožbe, ki so povezane z aktivno vlogo Tjaše v sindikatu in z njenim prizadevanjem za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v diskontu Lidl. SDTS je zato stopil ob bok sindikatu LIDL Slovenija, ki je bil ustanovljen šele pred dobrim letom, in pristojne v Lidlu pozval k ugodni rešitvi Tjašine situacije, saj lahko skozi dialog skupaj preprečijo odpoved pogodbe o zaposlitvi. V nasprotnem primeru Lidlu grozijo protestni shodi in poziv k bojkotu Lidlovih trgovin s strani slovenskih potrošnikov. Celoten prispevek si lahko preberete tukaj.


V priponki objavljamo tudi naš poziv Uni Global.

Attachments:
Download this file (A Letter to UNI Global - call for international support.pdf)A Letter to UNI Global - call for international support.pdf[ ]108 Kb33 Downloads
Download this file (Lidl_letter_march 2020.pdf)Lidl_letter_march 2020.pdf[ ]170 Kb40 Downloads

 

 

Nadomestila pla-Korona

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.