Petek 16 April 2021

 

 Datum: 11. 2. 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST!

 

POZIV trgovcem glede preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 za zaposlene v trgovinski panogi


Spoštovani!


V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznavamo razburjenje med zaposlenimi v zvezi z obveznostjo testiranja na prisotnost SARS CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri testi) ali PCR metodi, kar je bilo določeno s 3. členom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Zaposleni dobivajo nejasna navodila, ponekod naj bi organizirali testiranja v podjetjih, drugod zaposlene pošiljajo na javna testiranja. V nekaterih primerih tudi trdijo, da če se delavci ne bodo testirali ne bodo smeli opravljati delovnih obveznosti, grozijo jim celo z izgubo zaposlitve. Podjetja bi se morala bolje pripraviti, ne pa da zaposlenim povzročajo še večji stres. 


V SDTS vztrajamo, da v kolikor je za zaposlenega testiranje obvezno(!) zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (zgoraj omenjeni odlok), potem mora biti testiranje organizirano v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca. Skladno s 14. členom ZVZD-1 zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. V kolikor se zaposlene preusmerja na javno organizirana cepljenja, pa se mora čas opravljanja testiranja šteti v delovni čas, upoštevati pa se morajo tako čas trajanja morebitne poti na testiranje, čakanje v vrsti in končno tudi izvedba ter polna povrnitev morebitnih nastalih stroškov (potni stroški, itn.).


V SDTS podpiramo vsa prizadevanja v smeri preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, a hkrati opozarjamo, da morajo biti ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na ravni delodajalca v skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) načrtovani pravočasno, in pripravljeni z jasnimi navodili za različne situacije. Nesprejemljivo je, da so delavci v negotovosti zaradi morebitnega sankcioniranja in prelaganja stroškov na njih. Zaposleni zaenkrat nimajo zadovoljivih informacij, tudi ni bilo obrazloženo, zakaj se morajo trgovke in trgovci kar naenkrat testirati, ko se pred tem več mesecev niso rabili. Nedorečeni in neizdelani ukrepi zato zbujajo med zaposlenimi številne dvome in nejasnosti. 


Zaradi vseh naštetih okoliščin pozivamo vodstva podjetij v trgovini, da zagotovite varno izvedbo testiranja ter delavcem zagotovite, da to opravijo kot del delovne obveznosti.  Izražamo pa tudi solidarnost z že zdaj hudo preobremenjenimi zdravstvenimi delavci, ki jih ukrepi vladajočih, tako kot trgovce in trgovke, vse bolj obremenjujejo; v njihovo pripravo  nas ne vključujejo, naših številnih predlogov pa ne upoštevajo. 


Lepo pozdravljeni,


Generalni sekretar

Ladi Rožič                                                                                 

 

V luči vprašanj, ki se pojavljajo z nedavno prakso uvajanja obveznega testiranja na okužbo s COVID 19 na ravni delodajalca v nadaljevanju objavljamo v priponki stališče ZSSS.

Attachments:
Download this file (Obvezno testiranje COVID_mnenje strokovne službe ZSSS.pdf)Obvezno testiranje COVID_mnenje strokovne službe ZSSS.pdf[ ]273 Kb121 Downloads

 

SPOROČILO ZA JAVNOST: DELODAJALCI V TRGOVINAH SKUŠAJO IZIGRATI ZAKON


Primarni namen sprejetega Zakona o dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) je bil ta, da zaposlenim v trgovinah omogočimo en zaslužen prosti dan v tednu, ki bi ga lahko preživeli s svojo družino, sploh v teh težkih časih, ko pogumno skrbijo za nemoteno oskrbo prebivalstva kljub tveganjem za lastno zdravje ob ponovni epidemiji koronavirusa. Nekateri trgovci, med njimi v prvi vrsti Mercator, pa sedaj skušajo to izigrati na način, da s pomočjo določbe, ki ureja neenakomerno razporeditev delovnega časa, zaposlenim določijo delo ob nedeljah, kjer naj bi skrbeli za pripravo naročil ali celo dostavo za namene spletne prodaje. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so nad tem ogorčeni in opozarjajo, da je iznajdljivost delodajalcev pri iskanju pravnih praznin v imenu višjih dobičkov že res tragikomična.


»Saj ne moremo verjeti, da so se delodajalci tega res domislili in da to res nameravajo izvesti, tudi po tem, ko so dobili jasno sporočilo tako s strani zaposlenih kot tudi s strani širše slovenske populacije[1], da si prav vsi zaslužimo vsaj en prosti dan v tednu, ki ga lahko mirno preživimo v družinskem krogu,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Še bolj bode v oči sprenevedanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), saj je razumeti, da omejeni deležniki to namero delodajalcev celo podpirajo, kljub zavedanju, da ne gre zgolj za pravno praznino, temveč za škandalozne poskuse obida namena sprejetega zakona.

 

Prav tako je javnost presunila novica, da bo Trgovinska zbornica Slovenije, ki je nedavno v imenu vseh prodajalk in prodajalcev prevzela priznanje jabolko navdiha, že napovedala ustavni boj za nedeljsko izkoriščanje prav teh istih delavk in delavcev. Dvoličnost tako svoj vrhunec dosega v napovedani zahtevi za oceno ustavnosti in predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, ki ne temelji na družbenih razlogih, pač pa varovanju dobičkov lastnikov kapitala. Nedelje namreč ne ogrožajo trgovinske panoge, ki kljub krizi ohranja stabilnost in dobro finančno kondicijo. Ob tem pa ne gre pozabiti na dejstvo, da je gospodarska primerjava z letom 2019, ki je bilo z vidika dobičkov rekordno leto v panogi, neprimerna za čas krize, v kateri plujemo. Trgovine namreč že več kot desetletje beležijo rast dobičkov, ki se kujejo tudi na račun nizkih plač v najnižjih vrstah. Osnovna plača, določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v I. tarifnem razredu, znaša zgolj 568,69 evrov bruto oziroma kar 371,89 evrov manj (40 %), kot znaša bruto minimalna plača.

 

Dodatno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije sprašujejo, ali gre tukaj zgolj za povračilne ukrepe, ker je volja delavskega razreda zmagala v minulem boju za proste nedelje, in ali so delodajalci res tako zelo željni dobička, da se požvižgajo na bremena, ki jih nalagajo zaposlenim v trgovinski dejavnosti? Ponovno pa se odpira tudi vprašanje, kako lahko takšna podjetja sploh nosijo naziv »Družini prijazno podjetje«, ter ali komisija, ki te certifikate podeljuje, ne vidi ali ne želi videti očitnega antagonizma.

 

Poslano v ukrepanje Trgovinski zbornici Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ekvilib Inštitutu ter v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.


Generalni sekretar

Ladi Rožič[1] Delavci vseh panog so solidarno podprli zaprtje trgovin v nedeljo. Med mnogimi pismi podpore, ki so bila poslana v Državni zbor, so bila tudi pisma sindikatov netrgovinskih dejavnosti, ki so solidarno podprli pravico delavk in delavcev do proste nedelje. Skupaj z delavkami in delavci v trgovinah stojijo tudi delavci v gostinstvu in turizmu, gasilci, kulturni delavci, delavci v industriji ter delavci v javnem sektorju – medicinske sestre, zdravniki in drugo zdravstveno osebje, učitelji in učiteljice, policisti in policistke, zaposleni v domovih za starejše občane in v drugih zavodih. Konec koncev za njimi stojijo praktično vsi prebivalci Slovenije, ki so se že leta 2003 odločili, naj se trgovine v nedeljo zaprejo. To potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave, ki beležijo porast podpore za zaprtje trgovin v nedeljo. (Vir: Levica.si)

 

Zakon o dohodnini je uvedel možnost, da lahko davčni zavezanci (rezidenti Republike Slovenije) del dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – SDTS je reprezentativni sindikat in zato možni upravičenec do vaše donacije.

V kolikor ocenjujete, da je SDTS s svojim dosedanjim delom oziroma aktivnostmi opravičil vaše zaupanje lahko del dohodnine, ki ste jo v posameznem letu morali plačati državi, namenite naši organizaciji. Vse kar morate storiti je, da izpolnite in podpišete priloženo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije« in jo izročite vašemu predsedniku sindikalne podružnice SDTS ali pa jo pošljite na vaš pristojni finančni urad.

Takšno zahtevo lahko izpolnijo tudi vaši družinski člani, ki so davčni zavezanci – in niso člani sindikata SDTS.

Davčni organ bo moral upoštevati vse zahteve, ki mu bodo dostavljene. Prepričani smo, da bo SDTS prejeta sredstva iz naslova vaše donacije uporabil namensko za realizacijo programskih nalog, ki bodo v korist vsem zaposlenim.

 Postopek je naslednji:

    1. Izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki je priloga temu dopisu.
  1. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.
  2. Obrazce za prijatelje in družino lahko fotokopirate.
  3. Izpolnjene obrazce posredujte na vaš pristojni Finančni urad.

Za vašo pozitivno odločitev se vam najlepše zahvaljujemo.

Sindikalni pozdrav!

Generalni sekretar
Ladi Rožič

Attachments:
Download this file (obrazec-dohodnina.pdf)obrazec-dohodnina.pdf[ ]360 Kb62 Downloads

 

Ljubljana, 30. 9. 2020

Pozdravljeni prodajalke in prodajalci!

Zahvaljujemo se vam za vaše podpise, vso podporo in angažma! Zmaga je vaša in naša skupna!  

Državni zbor je včeraj z veliko večino – 72 glasovi za in 13 glasovi proti – sprejel spremembe Zakona o trgovini, ki jih je na pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ob prvomajski poslanici predlagala Levica. Prav trgovke in trgovci, organizirani v SDTS, pa ste odločilno pripomogli k tej skupni zmagi.

Pod vsemi pritiski, ki smo jim bili priča v preteklih tednih, nismo klonili, ampak smo vztrajali in dosegli zgodovinsko zmago. Naredili smo anketo med zaposlenimi, kjer vas je kar 98 % odločno podprlo predlog SDTS, v pičlih nekaj dneh pa smo pod peticijo za zaprtje trgovin ob nedeljah zbrali več kot 6050 podpisov. Kljub temu da smo se na terenu soočali s pritiski in strahom, se nismo dali in smo vztrajali do konca. Skupaj smo se soočili z vsemi izzivi in naredili velik korak. Mnogi med vami ste za svoja dejanja morali poiskati poseben pogum, poiskati podporo med sodelavci in se povezati med seboj. Videli smo, da lahko dosežemo spremembe, če stopimo skupaj in govorimo z enim glasom! Naše skupne aktivnosti so nas okrepile in tesneje povezale, kar je velik dosežek. Skupaj smo postali pogumnejši in odločnejši, saj vemo, da lahko vplivamo na tiste, ki odločajo o našem življenju in delu. Nismo samo zaprli trgovin ob nedeljah, ampak gradimo močnejši sindikat in tako moč trgovk in trgovcev v boju s kapitalom.

Delavke in delavci smo lahko močni le združeni v sindikat. Če še niste naš član, vas vabimo, da se nam pridružite in k včlanitvi povabite tudi ostale sodelavce. Le tako si bomo lahko skupaj prizadevali za manjše delovne obremenitve in večje število zaposlenih, za večje plače in nasploh za boljšo kakovost življenj. Zdaj smo videli, da se da!

Povezava do pristopne izjave: TUKAJ

Pristopno izjavo natisnite, izpolnite in pošljite na naš naslov: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Če želite, vam originalne pristopne izjave lahko pošljemo tudi po navadni pošti.

Kontaktirajte nas v primeru morebitnih vprašanj ali nejasnosti. Tu smo, da skupaj rešujemo tudi tekoče probleme in težave. Pošljite nam svojo zgodbo in pomagali vam bomo.

Skupaj smo močnejši!

Ladi Rožič, generalni sekretar

Vesna Stojanovič, predsednica

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.