Četrtek 4 Marec 2021

V priponki objavljamo podatke o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki veljajo od meseca decembra 2018 dalje.

Attachments:
Download this file (pov_str_12_18.pdf)pov_str_12_18.pdf[ ]428 Kb166 Downloads

 

V priponki objavljamo enotna stališča pogajalskih skupin delodajalcev in delojemalcev za sestavo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v zvezi z izvajanjem nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (UL RS, št. 52/18) z dne 24. 9. 2018.

 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je danes, 21. 6. 2018, skupaj s Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« uspešno izvedla brezplačno konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti. Ključna ugotovitev konference je bila, da večja motiviranost in dvig kompetenc zaposlenih, večje medgeneracijsko sodelovanje in timsko delo vodijo k lažji in boljši organizaciji dela, k večjemu zadovoljstvu
zaposlenih ter posledično k manjšemu obsegu nepravilnosti, večji produktivnosti in uspešnosti poslovnih subjektov.

Več o izvedeni konferenci si lahko preberete v priponki.

Attachments:
Download this file (Sporocilo_za_javnost_konferenca_21.6.2018.pdf)Sporocilo_za_javnost_konferenca_21.6.2018.pdf[ ]114 Kb242 Downloads

glava za_spletno_stran 

Datum: 16. 7. 2018

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

PODPISANA JE NOVA KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

 

Danes, 16. julija 2018 so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Nova kolektivna pogodba bo začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za delo na nedelje, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022.

Po intenzivnih pogajanjih v zadnjih mesecih so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, danes, 16. 7. 2018 sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS). Nova KPDTS bo začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za delo na nedelje, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Nova KPDTS bo veljala do 31. 12. 2022.

V nadaljevanju povzemamo ključne novosti, ki jih prinaša nova KPDTS:

 • Varovane kategorije – delo na nedelje in praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ter na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi (prazniki)

Po novi KPDTS bo delodajalec lahko omogočil delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti, na njegovo izrecno pisno pobudo, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče, delo na nedelje in praznike.

 • Delo na nedelje – od 1. 9. 2018 dalje

Delavec bo lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu (sedaj 15) in ne več kot na dve nedelji v mesecu.

Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 % od bruto osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne more znašati manj kot 6,05 EUR/h bruto (sedaj 5,40 EUR/h bruto).

 • Delo na praznike

Delodajalec, razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov (sedaj 10):

 • 1. januar – novo leto;
 • 2. januar – novo leto;
 • 8. februar – slovenski kulturni praznik,
 • velikonočna nedelja;
 • velikonočni ponedeljek;
 • 27. april – dan upora proti okupatorju;
 • 1. maj – praznik dela;
 • 2. maj – praznik dela;
 • binkoštna nedelja;
 • 25. junij – dan državnosti;
 • 15. avgust – Marijino vnebovzetje;
 • 31. oktober – dan reformacije;
 • 1. november – dan spomina na mrtve;
 • 25. december – božič;
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.
 • Izjeme od omejitev za delo na nedelje in praznike

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa, so bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo na nedelje in praznike.

Po novem omejitve ne bodo veljale za delavce, ki opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenja prodajnih avtomatov, opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah, opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini. Ohranjajo pa se tudi vse izjeme, kot so določene v sedaj veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja…).

 • Najnižje osnovne plače

S 1. 1. 2019 se bodo najnižje osnovne plače od I. – V. tarifnega razreda povišale za 5 % ter od 1. 7. 2019 še za 2 % na sedanjo osnovo. Za VI. in VII. tarifni razred se bodo najnižje osnovne plače s 1. 1. 2019 povišale za 10 %. KPDTS na novo ureja tudi letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

 

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

glava za_spletno_stran                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                        V nadaljevanju in v priponki objavljamo vabilo za udeležbo na brezplačni konferenci o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti:

 

V A B I L O

 NA KONFERENCO O ORGANIZACIJI DELOVNEGA ČASA V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

 

LJUBLJANA, 21. JUNIJ 2018, od 9.30 do 12.15 ure

Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana – dvorana B/I. nad.

 Vsak udeleženec brezplačne konference bo prejel Priporočila za organizacijo delovnega časa po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.

Trgovina je storitvena in posledično delovno intenzivna dejavnost, zato je organizacija dela še kako pomembna za dobro klimo v organizacijskih enotah, zagotavljanje visoke ravni storitev za potrošnika in posledično za dobro poslovanje trgovskih podjetij. V zadnjem obdobju sta projektna partnerja projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v okviru medsebojnega socialnega dialoga zaznala nezadosten nivo poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo delovnega časa, načel in pravilne organizacije dela, načina vodenja organizacijskih enot, dobrih praks ter zavedanja o pomenu dobre organizacije dela za zmanjšanje absentizma in s tem učinkovitejšega poslovanja podjetij, zato sta se odločila, da v okviru projekta organizirata konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti. Namen konference je prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti zaposlenih v trgovinski dejavnosti o ustrezni organizaciji delovnega časa na vseh nivojih, od managerjev, poslovodij do prodajalcev.

 

PROGRAM KONFERENCE

9.30 – 10.00

Registracija udeležencev

10.00 – 10.15

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

10.15 – 10.30

Evidentirana problematika organizacije delovnega časa v trgovinski dejavnosti skozi pogled sindikata

 

mag. Ladislav Rožič, generalni sekretar, SDTS

10.30 – 12.00

Pristopi in načela optimalne organizacije dela

 • Optimalno organiziranje dela
  • vplivni dejavniki na organizacijo dela
  • načela in pravila organizacije dela
  • vodenje
  • dobre prakse
 • Koristi optimalne organizacije za
  • delodajalce
  • delojemalce

 

dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UN MB

12.00 – 12.15

Zaključki

Predstavitev moderatorke: Dr. Simona Šarotar Žižek je izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, obenem tudi vodi seminarje in delavnice. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

VLJUDNO VABLJENI!

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO KONFERENCO O ORGANIZACIJI DELOVNEGA ČASA V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

21. junij 2018 od 9.30 do 12.15 ure v LJUBLJANI, dvorana B, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

1.______________________ E-Naslov:_______________________________________

2.______________________ E-naslov:____________________________________

3.______________________ E-naslov:____________________________________

4.______________________ E-naslov:____________________________________

 

Datum:                                     Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. *V primeru, da razpisane konference ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. B.K.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

Attachments:
Download this file (KONFERENCA - VABILO 21. 6. 2018.doc)KONFERENCA - VABILO 21. 6. 2018.doc[ ]293 Kb251 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.