Četrtek 4 Marec 2021

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

NOVO MESTO, 14. 3. 2019, od 9.00 do 13.30 ure

Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, Novo mesto

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

 • Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
 • Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
 • Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
 • Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.15 – 11.45

Odmor

11.45 – 13.15

Pridobitev komunikacijskih veščin

 • Kako naj bolj učinkovito komuniciram?
 • Na kaj se ljudje odzovejo?
 • Usta govorijo, telo pove.
 • Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi ne?
 • Tudi vi ste lahko karizmatična oseba!

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade d.o.o.

13.15 – 13.30

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PRIDOBITEV KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN«

 

14. 3. 2019, od 9.00 do 13.30 ure v Novem mestu, Ulica talcev 3a, Novo mesto

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                     Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43-27-094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . *V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.


 

 

 

NAPOVEDNIK: V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bomo letos izvedli še naslednja usposabljanja:

11. 4. 2019

Nova Gorica

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

16. 5. 2019

Koper

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih praks iz Italije«

13. 6. 2019

Ljubljana

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

MARIBOR, 14. 2. 2019, od 9.00 do 13.00 ure

Hotel Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

 • Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?
 • Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?
 • Kdo lahko dela na nedelje in praznike?
 • Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.15 – 11.45

Odmor

11.45 – 12.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije

 • Kakšno je zaposlovanje mladih in starejših?
 • Kakšna je ureditev dela za krajši delovni čas?
 • Ureditev področja pogodb o zaposlitvi, oblike zaposlovanja, možnosti za odpoved ter postopki?
 • Ureditev stroškov prevoza na delo in z dela ter malice.
 • Kakšne so prakse na področju izvajanja varnosti in zdravja pri delu?

12.30 – 13.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

 

14. 2. 2019, od 9.00 do 13.00 ure v Mariboru, Hotel Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                     Žig:                                  Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43-27-094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . *V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.

 

 

 

NAPOVEDNIK: V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bomo letos izvedli še naslednja usposabljanja:

14. 3. 2019

Novo mesto

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

11. 4. 2019

Nova Gorica

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

16. 5. 2019

Koper

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih praks iz Italije«

13. 6. 2019

Ljubljana

Usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

S 1. januarjem 2019 stopijo v veljavo nove višine Najnižjih osnovnih plač po KPDTS. V priponki objavljamo prispevek v zvezi s tem.

Attachments:
Download this file (nove_visine__nop_po_kpdts_s__1.1.2019.pdf)nove_visine__nop_po_kpdts_s__1.1.2019.pdf[ ]125 Kb465 Downloads

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK: PREDNOSTI IN SLABOSTI ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bo z namenom povečanja vpliva na ukrepe na trgu dela, ki bodo usmerjeni v oblikovanje novih delovnih mest, večjo mobilnost delavcev in boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja izdelana analiza o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas, s posebnim poudarkom na predlogih za izboljšanje zakonodaje, ki se navezuje na zaposlitve po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (65. člen ZDR-1).

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in ga posredujete najkasneje do 25. 1. 2019 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: 01 58 98 219 ali po pošti: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Barbara Krivic, tel.: 01 58 98 216, e-naslov: barbara.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Vprašalnik lahko izpolnite tudi elektronsko na spletni podstrani projekta TRGOVINKO: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas.

 
 

 1. I.VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

 

Podatki o podjetju

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Število zaposlenih: ________________________________________________________

 

 1. 1.Ali v podjetju zaposlujete na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 2.Če je odgovor na prvo vprašanje da, kolikšen je delež zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom glede na število vseh zaposlenih?

 

Vpišite %: _______

 

 1. 3.Če je odgovor na prvo vprašanje da, za koliko dnevnih delovnih ur v povprečju sklepate pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

Vpišite številko: _______

 

 

 1. 4.Katere so po vašem mnenju prednosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 5.Katere so po vašem mnenju slabosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 6.Ali so po vašem mnenju potrebne kakšne zakonodajne spremembe na področju sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom? Če da, katere?

____________________________________________________________________________________________

 

 

 1. II.VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE - ANONIMEN

 

 1. 1.Ali v ste zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 2.Spol

 

¨ ženski

¨ moški

 

 1. 3.Če je odgovor na prvo vprašanje da, za koliko dnevnih delovnih ur imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

Vpišite številko: ________

 

 1. 4.Če je odgovor na prvo vprašanje da, zakaj ste sklenili pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 5.Če je odgovor na prvo vprašanje da, ali imate za razliko do polnega delovnega časa sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 6.Če je odgovor na prvo vprašanje ne, ali bi bili pripravljeni skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 7.Če je odgovor na peto vprašanje ne, zakaj ne bi bili pripravljeni skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 8.Katere so po vašem mnenju prednosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 9.Katere so po vašem mnenju slabosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

V priponki objavljamo pojasnila strokovne delovne skupine za razlago KPDTS.

Attachments:
Download this file (pojasnila_strokovne_skupine_za_razlago_kpdts.pdf)pojasnila_strokovne_skupine_za_razlago_kpdts.pdf[ ]237 Kb176 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.