Sobota 29 Februar 2020

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK: PREDNOSTI IN SLABOSTI ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bo z namenom povečanja vpliva na ukrepe na trgu dela, ki bodo usmerjeni v oblikovanje novih delovnih mest, večjo mobilnost delavcev in boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja izdelana analiza o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas, s posebnim poudarkom na predlogih za izboljšanje zakonodaje, ki se navezuje na zaposlitve po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (65. člen ZDR-1).

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in ga posredujete najkasneje do 25. 1. 2019 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: 01 58 98 219 ali po pošti: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Barbara Krivic, tel.: 01 58 98 216, e-naslov: barbara.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Vprašalnik lahko izpolnite tudi elektronsko na spletni podstrani projekta TRGOVINKO: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas.

 
 

 1. I.VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

 

Podatki o podjetju

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Število zaposlenih: ________________________________________________________

 

 1. 1.Ali v podjetju zaposlujete na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 2.Če je odgovor na prvo vprašanje da, kolikšen je delež zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom glede na število vseh zaposlenih?

 

Vpišite %: _______

 

 1. 3.Če je odgovor na prvo vprašanje da, za koliko dnevnih delovnih ur v povprečju sklepate pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

Vpišite številko: _______

 

 

 1. 4.Katere so po vašem mnenju prednosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 5.Katere so po vašem mnenju slabosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 6.Ali so po vašem mnenju potrebne kakšne zakonodajne spremembe na področju sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom? Če da, katere?

____________________________________________________________________________________________

 

 

 1. II.VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE - ANONIMEN

 

 1. 1.Ali v ste zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 2.Spol

 

¨ ženski

¨ moški

 

 1. 3.Če je odgovor na prvo vprašanje da, za koliko dnevnih delovnih ur imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

Vpišite številko: ________

 

 1. 4.Če je odgovor na prvo vprašanje da, zakaj ste sklenili pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 5.Če je odgovor na prvo vprašanje da, ali imate za razliko do polnega delovnega časa sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 6.Če je odgovor na prvo vprašanje ne, ali bi bili pripravljeni skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

 

¨ DA

¨ NE

 

 1. 7.Če je odgovor na peto vprašanje ne, zakaj ne bi bili pripravljeni skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 8.Katere so po vašem mnenju prednosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 1. 9.Katere so po vašem mnenju slabosti sklepanja pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom?

____________________________________________________________________________________________

 

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.