Sreda 27 Januar 2021

 

OD 1. 1. 2021 DALJE BODO VELJALI NOVI ZNESKI DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO
Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19) veljajo od 1. januarja 2021 novi zneski dnevnic za službena potovanja v tujino. Nove višine objavljamo v priponki.

Attachments:
Download this file (od_1._1._2021_dalje_nove_visine_dnevnic_za_tujino.pdf)od_1._1._2021_dalje_nove_visine_dnevnic_za_tujino.pdf[ ]279 Kb2 Downloads

PRIROČNIK "Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini"

KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev

Attachments:
Download this file (Priročnik Trgovinko_OKT_2020.PDF)Priročnik Trgovinko_OKT_2020.PDF[ ]1234 Kb26 Downloads

 

 glava

ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA O STAREJŠIH ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« bosta projektna partnerja Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS z namenom zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti, informiranja o prednostih in slabostih zaposlovanja starejših oseb, povečanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu ter z namenom povečanja varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih pripravila analizo o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki bo vsem zainteresiranim na razpolago v e-učilnici. Z izvedenimi aktivnostmi bosta projektna partnerja prispevala k usposobljenosti socialnih partnerjev, k učinkovitemu socialnemu dialogu na vseh ravneh, varnosti in zdravju pri delu ter obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

 

Podlaga za analizo bodo tudi odgovori delodajalcev in zaposlenih na spodnji anketni vprašalnik, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na vprašanja za delodajalce in na vprašanja za zaposlene.

 

Prosimo vas, da spodaj navedeni vprašalnik izpolnite in nam ga posredujete najkasneje do 23. 10. 2020 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po faksu: 01 43 27 094 ali po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Lepa Vasilič, tel.: 01 43 41 253, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Vprašalnik lahko izpolnite tudi elektronsko na spletni podstrani projekta TRGOVINKO: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-v-teku/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini

 

TZS bo podatke iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov uporabila le v agregirani obliki in izključno z namenom izvedbe analize o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti.

 

POMEMBNO: Starejši zaposleni je oseba, ki je starejša od dopolnjenega 55 leta starosti.

                                                                                                         

 

VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE, KI SO STAREJŠI OD DOPOLNJENEGA 55 LETA (v nadaljevanju: starejši zaposleni) - ANONIMEN

 

  1. 1.Pri kateri starosti ste se prvič zaposlili?

 

Vpišite leto starosti? _________

 

  1. 2.Ali ste bili zaposleni tudi že pri drugih delodajalcih?

 

¨ DA  Pri kolikšnem številu? ________________________________  ¨ NE

 

         V trgovinski dejavnosti?                         ¨ DA            ¨ NE

                  

            V trgovinski in drugih dejavnostih?          ¨ DA            ¨ NE

 

  1. 3.Ali ste bili kdaj prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje?

 

¨ DA  Kolikokrat? _______________ Koliko časa?_____________________ ¨ NE

 

  1. 4.Ali ste bili kdaj po dopolnjenem 55 letu starosti prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje?

 

¨ DA  Koliko časa?_____________________ ¨ NE

 

  1. 5.V kateri dejavnosti ste zaposleni?

 

¨ trgovina na debelo          ¨ trgovina na drobno         ¨ drugo: ___________________

 

  1. 6.Na kakšni podlagi ste zaposleni?

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za določen čas, s krajšim delovnim časom

 

¨ pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

 

  1. 7.Katero delo po zahtevnosti opravljate?

 

¨ enostavno  ¨ manj zahtevno ¨ srednje zahtevno ¨ zahtevno ¨ visoko zahtevno

 

  1. 8.Ali so v organizacijski enoti, v kateri opravljate delo zaposleni iz različnih starostnih skupin?

 

¨ DA            ¨ NE

 

  1. 9.Ali vas je delodajalec kdaj določil za osebo, ki uvaja druge zaposlene v delo?

 

¨ DA          ¨ NE

 

10.Ali vas je delodajalec kdaj določil za mentorja dijakov in študentov na praksi?

 

¨ DA          ¨ NE

 

11.Ali vam je omogočeno napredovanje v podjetju?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

12.Ali delodajalec za starejše zaposlene organizira posebna usposabljanja?

 

¨ DA  Katera? _______________________________________         ¨ NE

 

13.Ali vaš delodajalec organizira usposabljanja ali uvajanja v uporabo novih tehnologij?

 

¨ DA  Katerih? _______________________________________        ¨ NE

 

14. Ali vas delodajalec vključuje v izobraževanja ali usposabljanja, ki so namenjena ostalim zaposlenim?

 

¨ DA            ¨ NE

 

15. Ali ima delodajalec za starejše zaposlene posebne ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu?

 

¨ DA  Katere? _______________________________________         ¨ NE

 

16.Kakšen je vaš pogled na organizacijo dela v deljenem delovnem času, delu na domu ali na kombinacijo dela na domu in na službenem mestu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

17.Ali se boste upokojili ob izpolnitvi pogoja za predčasno upokojitev?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

18.Ali se boste upokojili ob izpolnitvi pogoja za starostno upokojitev?

 

¨ DA            ¨ NE  

 

19. Kakšna so vaša pričakovanja od delodajalca?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (Anketa - starejši - ZAPOSLENI.doc)Anketa - starejši - ZAPOSLENI.doc[ ]304 Kb24 Downloads

delov

Attachments:
Download this file (Brošura-delovni čas.pdf)Brošura-delovni čas.pdf[ ]2760 Kb25 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.