Torek 27 Oktober 2020

proj

Datum: 21. 12. 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

• problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,

• spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,

• izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,

• seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,

• usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

• medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter

• povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si pod zavihkom »Projekti«.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

logo skupaj

 

Spodbujanje vključevanja delodajalcev in delavcev v postopek ocenjevanja tveganja na delovnem mestu

V Evropski uniji vsake tri minute in pol nekdo umre zaradi nezgode na delovnem mestu ali bolezni, povezane z delom (EU-OSHA). Za varnost in zdravje pri delu je sicer odgovorno vodstvo, a vendar je najboljše rezultate moč doseči z aktivnim sodelovanjem vseh delavcev.

Spletno orodje OiRA »Online interacitve Risk Assessment« je pripomoček, ki želi delodajalcem in delavcem približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja. Orodje je brezplačno, enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno, ciljno usmerjeno in prilagojeno posameznim dejavnostim ter popolnoma prilagodljivo.

Orodje OiRA uporabnika vodi skozi bistvene faze ocenjevanja tveganja, ki jih prikazuje spodnja slika. Pri vsakem izpostavljenem tveganju pa se uporabnik lahko seznani tudi s predpisano z zakonodajo o zdravju in varnosti.

Kramar-ocena tveganja


Slika: ocenjevanje tveganja

 

V orodje OiRA se lahko prijavi vsak, ki ima dostop do računalnika ali pametnega telefona ter elektronski naslov, s katerim se registrira v aplikacijo.

Delavce orodje OiRA motivira k aktivnemu sodelovanju pri postopku ocenjevanja tveganja, saj lahko sami raziskujejo spletno orodje, sami izvajajo ocenjevanje ter se pri tem seznanjajo s tveganji pri delu, ki ga opravljajo.

Interaktivno orodje OiRA delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

Vodstveno osebje pogosto nima rešitev za vse težave v zvezi z zdravjem in varnostjo, medtem ko so delavci in njihovi zastopniki podrobno seznanjeni in imajo izkušnje s tem, kako se delo opravlja in kako vpliva nanje. Zato morajo delavci in vodstveno osebje tesno sodelovati, da bi našli skupne učinkovite rešitve, kar pomembno za preprečevanje tveganj.

Z vidika delodajalcev gre za to, da dobijo pomoč pri opredeljevanju resničnih težav in pravih rešitev ter da imajo motivirano delovno silo. Z vidika delavcev pa gre za to, da si zagotovijo varnost pred poškodbami pri delu.

Orodje OiRA je več kot odličen pripomoček za spodbujanje tovrstnega sodelovanja ter s tem komunikacije in motiviranosti za zdravo in varno!

Orodje OiRA

-          brezplačno,

-          namenjeno mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih),

-          enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno,

-          ciljno usmerjeno, prilagojeno posameznim dejavnostim in popolnoma prilagodljivo,

-          podprto z razvojem EU skupnosti OiRA.

V Sloveniji smo k projektu pristopili po pozitivni oceni Ekonomsko-socialnega sveta ter navdušujočih odzivih že vključenih držav članic EU. Orodje OiRA omogoča malim delodajalcem, da se neposredno vključijo v zagotavljanje varnega in zdravega dela. Prav možnost aktivnejše vključitve delodajalcev, s tem da prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v svojem podjetju, pa je v slovenski pravni red vnesel tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD; Uradni list RS, št. 43/2011), ki je stopil v veljavo konec leta 2011.

Trenutno so v Sloveniji aktivna orodja OiRA za:

 • Delo v frizerski dejavnosti
 • Cestni transport
 • Delo v mizarski delavnici
 • Delo v pisarni
 • Čistilni servisi
 • Delo v gradbeništvu

Do konca leta 2016 pa bodo razvita in aktivna še orodja OiRA za dejavnosti:

 • Pek
 • Mesar
 • Trgovec
 • Avtoserviser
 • Slikopleskar/črkoslikar/fasader
 • Elektroinstalater
 • Krovec
 • Kovinar
 • Parketar
 • Vulkanizer
 • Kuhar

Orodja OiRA so dostopna na spletnem naslovu MDDSZ oz. EU OSHA:

http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

http://www.oiraproject.eu

--------------------------------------------------------------------------------------

EU & OiRA

Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) s svojimi aktivnostmi prispeva k temu, da so delovna mesta v Evropi varnejša, bolj zdrava in produktivna.

Strategija Evropske skupnosti za varnost in zdravje pri delu je narekovala razvoj enostavnega spletnega orodja za lažjo izvedbo ocenjevanja tveganja kot pomembnega načina organizacije preventivnih aktivnosti na delovnem mestu. Več sto tisoč podjetij po vsej Evropi redno ocenjuje tveganja. Analiza raziskav o podjetjih ESENER (http://www.esener.eu) pa je pokazala, da imajo številna mikro in mala podjetja določene težave pri ocenjevanju tveganja in sprejemanju preventivne politike na splošno.

Orodje OiRA naj bi imelo s potencialnim občinstvom v približno 20-ih milijonih mikro in malih podjetij v Evropski uniji (EU-27) ključno vlogo pri preoblikovanju Evrope v varnejše, bolj zdravo in bolj produktivno delovno okolje.

EU-OSHA je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenila Memorandum o razvoju, rabi in vzdrževanju orodja OiRA v Sloveniji. Pri pripravi slovenske različice sodelujejo razvijalci orodja OiRA, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo in socialni partnerji.

Obiščite: http://www.oiraproject.eu

 

 

Nataša Kramar

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.