Torek 27 Oktober 2020

proj

Datum: 21. 12. 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

• problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,

• spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,

• izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,

• seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,

• usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

• medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter

• povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si pod zavihkom »Projekti«.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Problemska konferenca "SKUPAJ - gradniki zdravja"

V petek, 6. novembra, 2015 je v sklopu sejma Narava – zdravje 2015 potekala Problemska konferenca SKUPAJ – gradniki zdravja, organizirana v okviru istoimenskega projekta. K udeležbi so bila vabljena mikro in mala podjetja, zaradi projektne vsebine pa še posebej dobrodošla tista s področja trgovine, mesarstva in pekarstva.  

Udeleženci so se v uvodnih nagovorih seznanili z vsebino projekta, kot prvi strokovni predavatelj pa je prof.dr. Metoda Dodič Fikfak spregovorila o poklicnih boleznih trgovcev mesarjev in pekov. V svojem predavanju je večkrat opozorila, da je predvsem človek sam tisti, ki se mora zavedati tveganj na delovnem mestu in poskrbeti, da je le-to urejeno na ustrezen način. Posebni gost, g. Lorenzo Munar iz Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), je predstavil pomen obstoja te agencije, ki je glavni generator razvoja spletnih orodij OiRA. V svoji osnovni dejavnosti delujejo predvsem kot podpora podjetjem v smislu zaznavanja potreb zaposlenih s področja tveganja in varnosti na delovnih mestih. V nadaljevanju je ga. Nataša Kramar predstavila uporabo spletnega orodja OiRA (spletno orodje za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu), pri čemer so se udeleženci lahko prepričali o njegovi enostavni uporabi.

Ga. Alenka Planinc Rozman iz podjetja plAnincA je pripravila vsebino z aktualno tematiko absentizma in prezentizma. Gre za dve podobi enega problema in to sta stres in preobremenjenost na delovnem mestu. Tako delodajalci kot delavci morajo biti pozorni na simptome, saj oba pojava vodita v poslabšanje zdravja, za podjetje pa posledična nižja storilnost kmalu dobi znaten negativni finančni učinek.

Država preko Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ureja to področje. Podjetja morajo imeti izdelano oceno tveganja delovnega mesta, prav tako pa tudi načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Podrobneje je zakonska določila razložila ga. Metka Penko Natlačen iz Gospodarske zbornice Slovenije. Sankcije v primeru kršitev so zelo visoke, je pa mogoče prav z izvajanjem promocije zdravja mogoče izkoristiti tudi davčne olajšave, je povedala ga. Branka Drnovšek Adamlje iz podjetja Konto+. Tako država tudi spodbuja, da načrt promocije zdravja ni le dokument v predalu, ampak ga delodajalci in zaposleni dejansko živijo. Kako naj mala in mikro podjetja izdelajo načrt, pa je razložil mag. Borut Brezovar, bivši glavni inšpektor za delo.

Področje zdravja in varnosti na delovnem mestu je resnično kompleksno. Po eni strani zelo zahtevno in ne zastonj, pod drugi strani pa skrb za to področje prinaša koristi tako za zaposlene, kot za delodajalce.

Projekt  »SKUPAJ – gradniki zdravja« - «S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavitve govorcev konference najdete TUKAJ

DSC 0424

 

 

DSC 0378

DSC 0454

DSC 0456

 

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.