Torek 27 Oktober 2020

proj

Datum: 21. 12. 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

• problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,

• spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,

• izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,

• seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,

• usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

• medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter

• povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si pod zavihkom »Projekti«.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

25.11. 2015 je Sindikat delavcev trgovine Slovenije v sklopu projekta "SKUPAJ-gradniki zdravja", kot organizator izvedel usposabljanje delovno aktivnega prebivalstva v Ljubljani. Navzoče je pozdravila predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenije ( SDTS) Vesna Stojanovič.

Aktivnosti v okviru projekta pa je predstavil sekretar SDTS Ladi Rožič. Ob poudarku, da je ključni namen projektnih partnerjev spodbuditi delodajalce in delojemalce k proaktivnosti in sodelovanju pri izdelavi ocene tveganja ob zavedanju, da so prav oni največji gradniki lastnega zdravja ter skrbniki varnosti in zdravja pri delu ter, da se oba tako zdravje kot varnost ne pričneta z izdelavo ocene tveganja in končajo z uporabo zaščitnih sredstev temveč, da je to proces, ki ga moramo izgrajevati skozi celotno življenje, tako na delu kot doma.

Reprezentativna delodajalska ter reprezentativni delojemalski organizaciji zastopamo skupaj preko 80 različnih dejavnosti v Sloveniji. V malih in srednje velikih trgovskih podjetjih je zaposlenih kar 79.645 oseb oz. 82.96 % od skupaj 95.993 zaposlenih v tej dejavnosti v avgustu leta 2015. Sindikat delavcev trgovine Slovenije ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije zastopamo približno 258.000 delovno aktivnega prebivalstva. Pomembno je zavedanje, da danes diferenciacija poklicev ni več strogo vezana in enoznačna kot nekoč. V projektu "SKUPAJ – gradniki zdravja", gre za smiselno povezavo treh poklicev, ki smo jih izbrali kot skupno rdečo nit projekta.

Zgolj z ozaveščenostjo in zavedanjem, da smo ljudje – delodajalci in delojemalci v prvi vrsti sami najzanesljivejši gradniki svoje lastne varnosti in zdravja pri delu, da nosimo prav sami največjo odgovornost za lastno zdravje, saj se tudi posledice bolezni in težav reflektirajo v prvi vrsti pri vsakem posamezniku posebej, nato pri ostalih akterjih (delodajalec, družina, zavarovalnice, navsezadnje država), je in ostaja, ključna prioriteta in proaktivna zaveza partnerjev projekta.

V projektne aktivnosti nameravamo partnerji projekta aktivno vključili kar 575 oseb, ena pomembnejših aktivnosti pa bo zagotovo aktivna udeležba, vključitev in dvig znanj s področja varnosti in zdravja med vstopajočimi na trg dela (dijaki poklicnih šol).

V nadaljevanju je ga. Alenka Planinc Rozman predstavila pomen komunikacije v medsebojnih odnosih ter izpostavila naslednje: "Ljudje ves čas komuniciramo. Tudi takrat, ko ne komuniciramo. V delovnem okolju je komunikacija med vsemi deležniki (delojemalci, delodajalci, strankami…) ključna za sodelovanje in doseganje ciljev. Na počutje na delovnem mestu vpliva veliko dejavnikov. Raziskave kažejo, da je ključno kako poteka vsakodnevna komunikacije, kako se rešujejo problemi in kako deluje timsko delo.

Boljši odnosi lahko izboljšajo rezultate poslovanja:

  • Zadrževanje zaposlenih na delovnih mestih v nasprotju z njihovim pogostim menjavanjem
  • Zmanjšani stroški za konflikte
  • Izboljšana komunikacija
  • Zmanjšani stroški absentizma in prezentizma

Katere lastnosti lahko pomagajo vsakemu posamezniku pri komunikaciji v delovni sredini?"

Več o izvedeni delavnici si poglejte v prezentaciji ge. Alenke Planinc Rozman - 5 lastnosti, ki jih dobro poznati pri komunikaciji znotraj delovne sredine.

V nadaljevanju je ga. Nataša Kramar predstavila pomen orodij Oira. V orodje OiRA se lahko prijavi vsak, ki ima dostop do računalnika ali pametnega telefona ter elektronski naslov, s katerim se registrira v aplikacijo.

Delavce orodje OiRA motivira k aktivnemu sodelovanju pri postopku ocenjevanja tveganja, saj lahko sami raziskujejo spletno orodje, sami izvajajo ocenjevanje ter se pri tem seznanjajo s tveganji pri delu, ki ga opravljajo.

Interaktivno orodje OiRA delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

Vodstveno osebje pogosto nima rešitev za vse težave v zvezi z zdravjem in varnostjo, medtem ko so delavci in njihovi zastopniki podrobno seznanjeni in imajo izkušnje s tem, kako se delo opravlja in kako vpliva nanje. Zato morajo delavci in vodstveno osebje tesno sodelovati, da bi našli skupne učinkovite rešitve, kar pomembno za preprečevanje tveganj.

Z vidika delodajalcev gre za to, da dobijo pomoč pri opredeljevanju resničnih težav in pravih rešitev ter da imajo motivirano delovno silo. Z vidika delavcev pa gre za to, da si zagotovijo varnost pred poškodbami pri delu.

Orodje OiRA je več kot odličen pripomoček za spodbujanje tovrstnega sodelovanja ter s tem komunikacije in motiviranosti za zdravo in varno!

Orodje OiRA

     - brezplačno,

     - namenjeno mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih),

     - enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno,

     - ciljno usmerjeno, prilagojeno posameznim dejavnostim in popolnoma prilagodljivo,

     - podprto z razvojem EU skupnosti OiRA.

   Več o predstavitvi ge. Nataše Kramar si lahko preberete v prezentaciji S sodobnimi orodji OiRA do spoznanja vrednosti sodelovanja in preventive.


    Ladi Rožič, sekretar

 


 

 

Attachments:
Download this file (5 lastnosti ki jih dobro poznati pri komunikaciji.pdf)5 lastnosti ki jih dobro poznati pri komunikaciji.pdf[ ]203 Kb476 Downloads
Download this file (PROJEKT SDTS Gradniki zdravja.pdf)PROJEKT SDTS Gradniki zdravja.pdf[ ]390 Kb482 Downloads

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.