Torek 7 Julij 2020

Tiskovne konference

 

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE IN TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE STA V OKVIRU PROJEKTA »PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI« USPEŠNO IZVEDLA ŽE ŠESTO STROKOVNO USPOSABLJANJE

Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije sta v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« v sodelovanju z avstrijskim strokovnjakom prof. dr. Paulom Jimenezom iz Univerze v Gradcu ter slovenskimi strokovnjaki, ki so združeni v team RC – IKTS iz Žalca, danes v Ljubljani uspešno izvedla že šesto strokovno usposabljanje.

Na današnjem že šestem brezplačnem strokovnem usposabljanju, ki je potekalo v Ljubljani, je prof. dr. Paul Jimenez iz Univerze v Gradcu, Avstrija, več kot 80 udeležencem predstavil dobre poslovne prakse s področja promocije zdravja, ki jih uporabljajo številna trgovska podjetja v Avstriji. Poudaril je, da mora za promocijo zdravja v vsakem podjetju ne glede na njegovo dejavnost stati najprej management podjetja, nato sindikat, če le-ta v podjetju obstaja, pomembno pa je, da je v aktivnosti promocije zdravja aktivno vključen tudi vsak zaposleni. Podjetje mora promocijo zdravja vgraditi v svojo poslovno strategijo in jo skupaj z njo tudi nadgrajevati. V Avstriji se za promocijo zdravja v trgovinski dejavnosti uporabljajo zelo podobni praktični ukrepi kot pri nas, saj med prodajalko v tekstilni prodajalni v Avstriji in v Sloveniji praktično ni nobenih razlik, za vsako izmed njiju je kupec »kralj«. Drži pa, da se morajo tudi kupci obnašati kot da so »kralji, zato je prijaznost in ustrežljivost prodajnega osebja povsod na prvem mestu, je na predavanju poudaril prof. dr. Paul Jimenez.

 

V nadaljevanju usposabljanja je bila posebna pozornost namenjena konkretnim praktičnim ukrepom, ki se nanašajo na štiri tipične profile v trgovinski dejavnosti – prodajalca, skladiščnika, poslovodjo in direktorja. Med aktivnostmi velja izpostaviti predvsem enostavne in hitro izvedljive vaje za obvladovanje stresa, ki jih je na praktičnem primeru podal prof. dr. Matej Tušak in preventivo pred poškodbami, ki jih lahko zaposleni v trgovini po mnenju prof. dr. Vojka Strojnika izvajajo kar na svojem delovnem mestu brez uporabe dodatnih pripomočkov za vadbo. Kako izboljšati način zdravega prehranjevanja in počutja v trgovini pa so udeleženci usposabljanja lahko razbrali iz vsebin, ki jim jih je predstavil prof. dr. Alojz Ihan.

Strokovnjakinja za področje načrtovanja promocije zdravja dr. Simona Šarotar Žižek in promotorka zdravja v uspešnem slovenskem podjetju Željka Kutija sta udeležencem predstavili primere prijemov, s katerimi lahko v podjetju izboljšajo organizacijo dela, delovno okolje, spodbujajo zdrav življenjski slog in osebnostni razvoj vsakega posameznika kot tudi širše družbene skupine. Izpostaviti velja predvsem dejstvo, da mora vsak program promocije zdravja pri delu temeljiti na oceni tveganja. Poleg tega so v trgovini med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na zdrav življenjski slog tudi ustrezna prilagoditev gibljivemu delovnemu času, ponudba zdrave hrane v okviru časa za malico, ponudba programov telesne vadbe, organizacija športnih dogodkov in tečajev za obvladovanje stresa na delovnem mestu. Omenjeni strokovnjakinji sta na delavnici še posebej poudarili, da bi morala promocija zdravja in s tem vlaganje v zdravje zaposlenih postati del podjetniške strategije vsakega podjetja, saj zdrav način prehranjevanja in življenja prinaša koristi tako delodajalcem kot zaposlenim. Poudarke s področja absentizma in prezentizma v trgovini pa je zbranim podal mag. Ladislav Rožič.

 

Kaj lahko pričakujemo na področju promocije zdravja z vidika razvojnih tehnologij in dnevnega spremljanja počutja vsakega posameznika, je slušatelje s pomočjo konkretnih mobilnih in elektronskih naprav seznanila strokovnjakinja Alenka Ribič iz Razvojnega centra IKTS iz Žalca.

 

Več o projektu in programu strokovnih usposabljanj projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«:

 

Na strokovnih usposabljanjih v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«, ki so za vse delodajalce, zaposlene v trgovini kot tudi za širšo javnost brezplačna, si lahko slušatelji pridobijo nova znanja o načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. Pomembno novost v strokovnem usposabljanju, ki ga TZS izvaja skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije in zunanjimi priznanimi strokovnjaki, predstavlja prikaz praktičnega primera načrta, kako tudi v majhnem podjetju izvajati določbe 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 

V nadaljevanju si lahko ogledate tudi program usposabljanj, ki jih bosta SDTS in Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki še izvedla po različnih območjih Slovenije.

 

 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

8.30 – 9.00               Registracija udeležencev

9.00 – 10.30          Promocija zdravja pri delu za zagotovitev dobrega počutja

Nosilki: dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor in Željka Kutija, promotorka zdravja

 • Tehnike za zagotavljanje zadostne in potrebne osebne celovitosti
 • Povezanost človekove osebne celovitosti z njihovim dobrim počutjem
 • Promocija zadostne in potrebne osebne celovitosti človeka kakor tudi celovitega dobrega počutja.

10.30 – 11.30           Zdravo prehranjevanje na delovnem mestu

Nosilec: prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., Uni-LJ, Medicinska

fakulteta

 • Osnove zdravega prehranjevanja
 • Nikoli lačen v službo
 • Zdrava malica med delovnim časom

11.30 – 12.00           Odmor

12.00 – 13.00       Obvladovanje stresa za krepitev zdravja v trgovinski

                               dejavnosti

Nosilec: prof. dr. Matej Tušak, Uni-Lj, Fakulteta za šport

 • Kako prepoznati stres
 • Soočanje in upravljanje s stresom

Reševanje konfliktov

13.00 – 14.00           Pomen telesne aktivnosti za krepitev zdravja pri delu

Nosilec: prof. dr. Vojko Strojnik, Uni-Lj, Fakulteta za šport

 • Splošni učinki telesne aktivnosti za krepitev zdravja
 • Preprečevanje poškodb pri delu (dviganje bremen, stoječe delo, sedeče delo na blagajni)

14.00 – 14.20           Nagrajevanje pri delu in bolniška odsotnost

Nosilec: Ladi Rožič, sekretar SDTS

14.20 – 14.45         Pogled naprej: orodje za izvajanje aktivnosti promocije                   zdravja pri delu

Nosilka: Alenka Ribič, RC-IKTS Žalec

14.45 – 15.00           Zaključki

 

URNIK BREZPLAČNIH STROKOVNIH USPOSABLJANJ:

 1. A.22. maj 2014 od 9.00 – 15.00 ure v KOPRU, dvorana v Hotelu Bio, Vanganelska cesta 2, Koper
 2. B.5. junij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v NOVI GORICI, konferenčni center Perla, sejna soba Nina, Perla Casino & Hotel, Kidričeva 7, Nova Gorica
 3. C.18. junij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v POSTOJNI, dvorana v pritličju Notranjskega muzeja Postojna, Kolodvorska cesta 3, Postojna
 4. D.3. julij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v LJUBLJANI, v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C/I. nadstropje

 

Prijavnica za brezplačna strokovna usposabljanja, podrobnejša vsebina projekta in celoten potek ter program izvajanja aktivnosti v okviru delavnic so dostopni na spletni strani projekta http://www.tzslo.si/promocija-zdravja. Vljudno vabljeni!


V priponki objavljamo članek, ki je bil objavljen v Delavski enotnosti, dne 27.3.2014. V članku so navedene vse lokacije brezplačnega strokovnega usposabljanja v zvezi s "Promocijo zdravja na delovnem mestu v trgovski dejavnosti".

Attachments:
Download this file (Članek - projekt ZZZS0001.pdf)Članek - projekt ZZZS0001.pdf[ ]779 Kb719 Downloads

Vir: Delo (http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/zdravi-delavci-so-bolj-zadovoljni-in-bolj-ucinkoviti.html)

Zdravi delavci so bolj zadovoljni in bolj učinkoviti

Trgovinska zbornica Slovenije skupaj s sindikatom trgovcev izvaja projekt promocije zdravja na delovnem mestu.


Vzroki za bolniške

Trgovinska zbornica je decembra 2013 opravila anketo med zaposlenimi delavci v trgovini. Anketa je pokazala, da so najpogostejši vzroki za odsotnost z dela v tej dejavnosti prehlad, viroza in gripa (kar je navedla več kot polovica anketirancev), med manj pogostimi težavami zaposlenih pa so nekatere kronične bolezni, ki so lahko tudi posledica nezdravega prehranjevanja, in manjše težave s hrbtenico, predvsem zaradi nepravilnega sedanja ali neustreznega načina premeščanja bremen.

Ljubljana - Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS sta začela projekt "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti". V februarju sta uspešno izvedla prvi dve brezplačni strokovni usposabljanji, in sicer v Kranju in Ljubljani (pritegnila sta več kot sto udeležencev), do konca junija pa jih bosta izvedla še osem širom po Sloveniji.

Trgovina je dejavnost, ki zaposluje 104.000 delavcev, kar je več kot 18 odstotkov vseh zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. Tako delodajalci kot sindikati se zavedajo pomena promocije zdravja zaposlenih, saj s tem lahko pomembno pripomorejo k zmanjšanju odsotnosti delavcev zaradi bolezni.

Promocija zdravja lahko pripomore h kvalitetnejšemu delu, pa tudi izrabi prostega časa zaposlenih in njihovih družin. Iz tega zavedanja je nastala skupna pobuda za strokovno usposabljanje. Zbornica je projekt pridobila na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, postala nosilka projekta, sindikat pa njen partner. Zaradi državnega sofinanciranja je usposabljanje brezplačno za vse zainteresirane.

Izvršna direktorica TZS Mija Lapornik je ob tem povedala: »Ključni namen projekta je skupaj s priznanimi slovenskimi strokovnjaki prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v trgovini na celotnem ozemlju Slovenije ter posledično k manjši rabi zdravstvenih storitev.«

Na usposabljanjih v Kranju in Ljubljani so priznani slovenski strokovnjaki udeležencem predstavili, kako se uspešno spopadati z delovnimi obveznostmi in hkrati skrbeti za svoje zdravje. Predavanja so popestrili z delavnicami in praktičnimi vajami. Govora je bilo o tem, kako uspešno obvladovati stres, ki so mu vsakodnevno izpostavljeni na delovnem mestu, o zdravem prehranjevanju, pomenu telesne aktivnosti za krepitev zdravja, o promociji zdravja na delovnem mestu in vplivu na dobro počutje zaposlenih.

Zaradi velikega zanimanja udeležencev so posebej predstavili tudi konkreten primer promocije zdravja v enem od uspešnih slovenskih podjetij. Med aktivnostmi v tem podjetju je na primer delavnica »hujšanja«, ki deluje v okviru podjetniškega kluba, organizacija pohodništva in t. i . pisarniškega fitnesa.

 

Vzroki za bolniške

Trgovinska zbornica je decembra 2013 opravila anketo med zaposlenimi delavci v trgovini. Anketa je pokazala, da so najpogostejši vzroki za odsotnost z dela v tej dejavnosti prehlad, viroza in gripa (kar je navedla več kot polovica anketirancev), med manj pogostimi težavami zaposlenih pa so nekatere kronične bolezni, ki so lahko tudi posledica nezdravega prehranjevanja, in manjše težave s hrbtenico, predvsem zaradi nepravilnega sedanja ali neustreznega načina premeščanja bremen.

V priponki objavljamo članek o podpisu nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bil objavljen dne 27.3.2014.

Attachments:
Download this file (ČLANEK KP0002.pdf)ČLANEK KP0002.pdf[ ]1538 Kb809 Downloads

 

Vir: Delo

Slovenska politika se udinja kapitalu

Ministra za kmetijstvo skrbijo delovna mesta, ljubljanski župan pa pričakuje odgovore glede kupnine, proizvodnje in zaposlenih.

Božena Križnik, Marjeta Šoštarič, Nejc Gole,gospodarstvo

Ljubljana - Hrvaški Agrokor si težko privošči izločitev slovenskih dobaviteljev, saj slovenski potrošniki radi posegajo po domačih izdelkih, menijo sogovorniki, ki smo jih povprašali za komentar odločitve za prodajo Mercatorja.

Lado Rožič, sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije
Agrokor je največji konkurent Mercatorja na hrvaškem trgu in vodilni konkurent na srbskem, bosanskem in črnogorskem trgu. Z vstopom Hrvaške v EU bodo hrvaški izdelki v BIH dražji in pametna Hrvaška si je skozi Mercator našla cenejšo pot na slovenski trg. Politika na Hrvaškem razmišlja državotvorno, naša pa se udinja kapitalu. Mercator na dolgi rok ne bo ostal samostojen, temveč bo del druge verige; morda bo združen s Konzumom, a s sedežem zunaj Slovenije.

Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje
Kot pristojni minister za slovensko proizvodnjo hrane moram opozoriti, da Mercator zaposluje v Sloveniji 12.000 ljudi, ki nimajo rezervnih delovnih mest. Mercator posredno vpliva tudi na 100.000 ljudi, ki so zaposleni v naši pridelavi hrane. Tisti, ki Mercator s takim veseljem prodajajo, naj preverijo, ali je to kupec z realnim denarjem in ne le z željo, da se polasti konkurenčnega podjetja, za povrh je še proizvajalec hrane in s tem tudi konkurent slovenski proizvodnji.

France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije
Primer Mercatorja kaže našo neresnost in je slabo vplival na kapitalski trg. Ker je bilo toliko prodaj, je bila storjena velika škoda tudi za druge primere. Nekajkrat sem se sestal z zainteresiranim kupcem in ob tem je bilo predlagano, kakšne zaveze bi dali v kupoprodajno pogodbo zaradi določenih strahov. Slovenska vlada je leta 2009 banki UniCredit predlagala odkup njenega 9-odstotnega deleža v Mercatorju, banka je bila to pripravljena storiti, a se ni zgodilo nič.

Aleš Kuhar, agrarni ekonomist
Preseneča me, da so prodajalci sprejeli ponudbo Agrokorja, saj je neugodna. To kaže, da res ni druge alternative kot prodaja. Zanimivo je, da je v ozadju znova EBRD, ki je res velik »prijatelj« Slovenije. Očitno je EBRD glavni financer in pogoj za vse komercialne banke, da vstopijo v posel. Kako bodo prodajo speljali, je velika neznanka. Obe družbi sta zadolženi, poroštva pa zapletena. Vprašanje je tudi, koliko lastništva bo Agrokor s Todorićem sploh obdržal. Kaj se bo dogajalo s slovenskimi dobavitelji pa bo veliko odvisno tudi od nas potrošnikov.

Zoran Jankovič, ljubljanski župan
Zoran Jankovič meni, da mora sedež Mercatorja ostati v Sloveniji, od Agrokorja pa pričakuje tri odgovore: o kupnini, usodi slovenske proizvodnje in zaposlenih Mercatorja. Jankovič ne vidi bojazni, da bi bili slovenski dobavitelji izrinjeni s trgovskih polic, od kupca pa pričakuje zaveze, da se za določeno obdobje na policah zagotovi slovenska proizvodnja. Nato se bo pokazalo, ali se lahko slovenski dobavitelji širijo, denimo, v Konzum,« je v izjavi za medije med drugim poudaril Jankovič.

Breda Kutin, predsednica Zveze Potrošnikov Slovenije
Kakšen lastnik bo Agrokor, bo mogoče presojati na podlagi dejanj, potrošniki pa imajo pravico do izbire in verjamem, da jo bodo uporabili. Slovenci radi posegajo po slovenskih izdelkih, a slovenski ponudniki se bodo morali za potrošnike še bolj potruditi. Kako bo s hrvaško ponudbo, pa je spet odvisno od kakovosti in cene. Ze zdaj so slovenski izdelki prisotni pri Mercatorjevih konkurentih, zato si bo Agrokor težko privoščil, da jih izloči iz ponudbe.

Zloženka SDTS

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

evropska agencija_za_varstvo_pri_delu

Spletna aplikacija OiRA je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

http://www.oiraproject.eu/

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.