Sreda 15 Julij 2020

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa (35 ur in manj).

Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu sklepa pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pri tem pa ohrani vse pravice iz socialnega zavarovanja in delovnega razmerja, kot ta bi delal polni delovni čas, če ni z zakonom določeno drugače. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa.

Ko govorimo o pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega moramo razločevati med dvema skupinama delavcev.

V prvo skupino sodijo delavci (67. člen ZDR-1), ki delajo v skrajšanem delovnem času čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu (invalidi, bolniške za določen del delovnega časa, pravice staršev, da delajo, do zakonsko določene starosti otroka, krajši delovni čas od polnega). Za to skupino delavcev je značilno, da imajo pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja pa imajo praviloma enake kot delavci, ki dela polni delovni čas, razen pravice do plačila za delo, ki jim pripada po dejanski delovni obveznosti. Ti delavci , ki delajo krajši delovni čas od polnega, uživajo posebno delovno pravno zaščiti v primeru nadurnega dela in dela v neenakomerno razporejenem delovnem času iz prerazporejenem delovnem času, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.

V drugo skupino sodijo delavci, ki se zaradi lastnega interesa ali potreb delodajalca zaposlijo za krajši delovni čas od polnega (65. in 66. člen ZDR-1). V tem primeru je potrebno vedeti, da ima delavec glede na dogovorjeni delovni čas pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja enake kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače. Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 4 tednov (159. člen ZDR-1), pravico do regresa za letni dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi (131. člen ZDR-1). Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa (neenakomerno razporediti delovnega časa ali začasno prerazporediti delovnega časa ), razen v primerih naravne ali druge nesreče ( 145. člen ZDR-1), prav tako je omejeno nadurno delo (65. člen ZDR-1). Delavci so upravičeni do celotnega povračila stroškov prihoda na delo in odhoda z dela. Prav tako jim pripada sorazmerni del stroškov za malico, čeprav večina KPD to pravico veže na delovni čas, ki je daljši od 4 ur dnevno. Poudariti je treba, da zakon ne omejuje pravice do malice in s tem povezanih stroškov, omejitev izhaja le iz 2. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in to le v primerih če delavci delajo 4 ure in več. V tem primeru je podana neskladnost med zakonsko pravici in pravico, ki jo omejuje Uredba in posledično tudi KPD.

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.